Informacja o szlakachPunkt węzłowy Puck i jego pierścień
 • Haft na Pobrzeżu Kaszubskim zapoczątkowały Cysterki z Żarnowca. Zakonnice z Żarnowca uczyły kaszubskie kobiety haftu. Tak powstał tzw. wzór kaszubski ("nordowy")
 • Jedyne w swoim rodzaju i w skali kraju wydarzenia to:
  1. Pielgrzymka łodziowo-piesza z Nadola przez Lubkowo do Żarnowca z okazji dnia św. Anny (26 lipca) -pielgrzymi wyruszają łodziami z Nadola do przystani w Lubkowie, by stamtąd dalej pieszo udać się na uroczyste nabożeństwo w kościele w Żarnowcu; po zakończeniu modlitw wracają tą samą drogą, by zakończyć dzień zabawą taneczną
  2. Morska Pielgrzymka Rybaków w Pucku na odpust św. Piotra i Pawła (29 czerwca), sięgająca czasów cysterskich (1217 r.) - kaszubscy rybacy płyną wodami Zatoki Puckiej, łodziami z Kuźnicy, Władysławowa i Jastarni, aby wziąć udział w nabożeństwie na falach Małego Morza, a później w sumie odpustowej w puckiej farze
Punkt węzłowy Oliwa i jego pierścień
 • Najdłuższy kościół w Polsce (kościół z ambitem) znajduje się w Gdańsku - Katedra Oliwska
 • Najwcześniej (spośród klasztorów na PSC) ufundowany został klasztor w Oliwie (1178-1186)
 • Klasztor w Oliwie został skasowany w 1831 r., a obiekty poklasztorne przekazano nowym właścicielom. Na długi czas Cystersi zniknęli z życia religijnego Pomorza i Kujaw. W kwietniu 1945 r., z odległego Szczyrzyca, ponownie przybyli do Oliwy. Osiedlili się jednak w innym niż niegdyś miejscu, tj. przy ul. Polanki 131 przejmując w posiadanie poewangelicki kościół, któremu nadano wezwanie Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej. Obecny klasztor Cystersów jest przeoratem zwykłym szczyrzyckiego opactwa.
Punkt węzłowy Peplin i jego pierścień
 • Drugi co do wielkości kościół ceglany w Polsce (wznoszony przez prawie trzy wieki XIII-XIV) to Bazylika Katedralna w Pelplinie
 • "Złota Reneta" ("Królowa Renet", "Winter Goldparmne") jedna z najstarszych odmian jabłka, pochodzenia francuskiego, w Anglii znana od XVII w.; była najpopularniejszą odmianą jabłoni w ogrodzie Cystersów
 • W zbiorach Biblioteki Seminaryjnej w Pelplinie zachowało się ok. 2000 rękopisów, starodruków i inkunabułów
 • Główny ołtarz w Pelplinie uznawany jest za najwyższy ołtarz w tej części Europy (25,5 m)
Punkt węzłowy Koronowo i jego pierścień
 • Druga, co do znaczenia dla losów Polski (po grunwaldzkiej) bitwa z Krzyżakami rozegrała się pod Koronowem. Odbyła się ona już po 3 miesiącach po Grunwaldzie i była dla strony polskiej również zwycięska, mimo, że w przeciwieństwie do grunwaldzkiej, pod Koronowem to Krzyżacy byli w przewadze liczebnej. Ciekawostką w tej bitwie były aż dwie przerwy ze względu na zmęczenie walczących. Była to ostatnia bitwa średniowiecza z zachowaniem wszystkich reguł rycerskich i ostatnia w Wielkiej Wojnie 1409-1411, w której Krzyżacy stanęli do walki z Polakami w otwartym polu.
 • Najwyższy w Europie most kolejki wąskotorowej - trasa Koronowo - Okole z 1895 r. (dziś służy jako kładka dla pieszych)
 • Największa obszarowo i pod względem ludności gmina w woj. kujawsko-pomorskim (wyłączając miasta powiatowe) to gmina Koronowo
 • W rankingu atrakcyjności polskich jezior tygodnika "Wprost" w 2006 r., Zalew Koronowski sklasyfikowany został na wysokiej 7. pozycji pośród 60 ocenionych akwenów.
 • Odrodzony w 1579 r. przez Magdalenę Mortęską klasztor w Chełmnie, był pierwszym klasztorem zreformowanym w Polsce według zaleceń soboru trydenckiego.
 • Konwent toruńskich Cysterek (przekształcony w zgromadzenie benedyktynek za sprawą przyjęcia łagodniejszej reguły) związany był z Mikołajem Kopernikiem. W drugiej połowie XV w. w klasztorach przebywały aż trzy krewne wielkiego astronoma: w 1450 r. wstąpiła do niego jego siostra Barbara, przeniesiona po kilku latach do klasztoru w Chełmnie; w 1459 r. mniszką u benedyktynek została ciotka Mikołaja - Katarzyna Peckaw, późniejsza ksieni w Chełmnie, zaś w 1475 r. benedyktyński habit przyjęła przyrodnia siostra astronoma Mełdzińska.
Punkt węzłowy Iwięcino/Bukowo Morskie i jego pierścień
 • Najwcześniej (spośród klasztorów na PSC) skasowany został klasztor w Bukowie Morskim (w 1535 r.)


Z życia codziennego Cystersów:
 • Zakonnicy wstawali o 2.00 w nocy, następnie odmawiali modlitwy aż do 5.30, kiedy mieli pół godziny czasu na samotne rozmyślania w kapitularzu. Po odmówieniu modlitwy każdy mnich musiał publicznie wyznaćo swoje grzechy, następnie odprawiano Mszę Św., po czym odbywały się kolejne modlitwy aż do 11.00, kiedy zbierano się na obiad. Do 14.30 bracia oddawali się samotnym rozmyślaniom, modlitwom i pracy. O 16.30 zbierali się na kolację i po odmówieniu kolejnych modlitw o 20.00 kładli się spaćo , obowiązywała bezwzględna cisza nocna. Mnisi spali w ubraniach, aby w każdej chwili byćo gotowym na wezwanie opata
 • Reguła św. Benedykta mówiła, że "bezczynnośćo jest wrogiem duszy", dlatego mnisi na przemian pełnili tygodniowe służby w kuchni lub jako lektorzy, którzy czytali modlitwy podczas posiłków. Ponadto każdy z braci był zobowiązany do kilkugodzinnej, codziennej pracy fizycznej w polu lub jako rzemieślnik. Zakonnik mógł byćo zwolniony z prac fizycznych ze względu na ważną funkcję lub stan zdrowia. Ważną rolę w klasztorze pełnił szafarz, który dbał, by mnichom nie zabrakło jedzenia, odzieży oraz narzędzi do pracy. Furtian z kolei pilnował by nikt niepowołany nie dostał się do klasztoru, zawiadamiał o przybyciu pielgrzymów czy gości, których Cystersi zawsze chętnie i z pokorą podejmowali. Istniała zasada, że każdemu przybyszowi sam opat obmywał nogi
 • Mnisi nie mieli prawa rozporządzaćo samodzielnie nawet własnym ciałem i wolą, dlatego nie mogli niczego posiadaćo na własnośćo , wszystko było wspólne, chyba, że opat zarządził inaczej. Każdy mnich otrzymywał kukullę (szeroka suknia z rękawami), tunikę, pończochy, buty, pas, nóż, rylec, igłę, chustkę do nosa oraz tabliczki do pisania. Reguła św. Benedykta potępiała wszelki zbytek, mnisi mieli prawo do porcji chleba oraz dwóch ciepłych posiłków dziennie. Zakonnicy winni byli wystrzegaćo się potraw mięsnych, a mięsa zwierząt czworonożnych nie mogli jeśćo wcale. Spali w 20-osobowych celach, nosili skromne ubrania, nie mogli czerpaćo nie tylko zysków, ale nawet satysfakcji z wykonanej pracy. Za najdrobniejsze przewinienia groziła im kara chłosty a nawet ekskomuniki
» strona główna
powiększ mapę

psc
psc
psc