Informacja o szlakach

psc
Dawne klasztory Cysterek i Cystersów

Bukowo Morskie
Cysterski zespół klasztorny powstał w Bukowie Morskim w XIII w. i został ufundowany przez księcia gdańskiego Świętopełka II. Kasata zakonu w Bukowie nastąpiła już w 1535 r. i niestety po dawnym opactwie nic tu nie pozostało.
Warto odwiedzić gotycki kościół Najświętszego Serca Jezusa z poł. XIV w., rozbudowany w XV i XIX w. (parafia kościoła polskokatolickiego). Jeszcze do niedawna świątynia uznawana była za obiekt pocysterski, jednak okazało się, że znajdowała się poza murami klasztornymi.Pocysterskie Kościóły parafialne

Barzowice
Kościół pw. św. Franciszka z Asyżu z XIV-XV w. to jednonawowa świątynia o wysokim korpusie w stosunku do wieży, z wyodrębnionym prezbiterium, z zachowanymi na obwodzie przyporami. Niestety nie zachowało się cysterskie wyposażenie.
Zwiedzanie: należy zgłaszać się do miejscowego proboszcza, tel. + 48 94 344 63 11

Dobiesław
W gotyckim kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej z XV w., można zobaczyć pocysterską kropielnicę granitową z XV w. oraz fragmenty zdobiennictwa stalli w postaci płaskorzeźby (relief) z XV w. św. Jerzego walczącego ze smokiem (dolna część) oraz herbu fundatorów (część górna).
Zwiedzanie: należy zgłaszać się do miejscowego proboszcza, tel. +48 94 314 93 94

Jeżyce
Na cokole neogotyckiego kościoła pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej z XIX w. znajdują się pocysterskie inskrypcje i gmerki.
Zwiedzanie: tel. +48 94 314 92 92

Słowino
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego został odbudowany w latach siedemdziesiątych XIX w. Przy kościelnym lapidarium znajduje się rzeźba Wilhelma Grossa i aleja lipowa.
Zwiedzanie: tel. +48 94 314 23 55

Stary Jarosław
Gotycki kościół pw. Św. Krzyża pochodzi z II poł. XV w. Do jego wschodniej wieży, którą przykrywa szesnastoboczny hełm w formie iglicy, przylega nawa zamknięta wielobocznym prezbiterium.
Zwiedzanie: tel. +48 94 314 87 76Pocysterskie Kościóły filarne

Cisowo
Gotycki kościół pw. św. Stanisława Kostki z 1321 r., kościół filialny parafii Barzowice, to jednonawowa świątynia, z wyodrębnionym trójbocznym prezbiterium i masywną wieżą od zachodu. Relikt po szarych mnichach stanowi tu kropielnica z XIV w. Warto zwrócić uwagę na oryginalne późniejsze wyposażenie w postaci barokowej ambony, ołtarza głównego, ław renesansowych oraz płyt nagrobnych.
Zwiedzanie: należy zgłaszać się do proboszcza parafii Barzkowice, tel. +48 94 344 63 11

Dąbrowa
Kościół pw. św. Stanisława Kostki z II poł. XIV w., kościół filialny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siecieminie, charakteryzuje prezbiterium z II poł. XIV w. i zachowana z czasów Cystersów bukowskich gotycka kropielnica z piaskowca w formie uproszczonego kielicha z XIV w., ustawiona w przedsionku kościoła, pod wieżą.

Iwięcino
Do kościoła pw. MB Królowej Polski z XIV w., będącego kościołem filialnym parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Dobiesławiu, prowadzą drewniane bramy z XIX w. Wieża z charakterystycznym kogutem metalowym (1669 r.) oraz nawa kościoła pokryte są gontami dębowymi. Z czasów funkcjonowania opactwa bukowskiego pozostały w wyposażeniu: dzwon z 1417 r.; gotycka, drewniana szafka ścienna z XVI w.; krucyfiks z XV/XVI w., gdzie w zakończeniu ramion w kwadratowych polach odczytamy symbole czterech ewangelistów oraz chrzcielnica kamienna. Z późniejszego wyposażenia zwraca uwagę malowidło olejne przedstawiające Katarzynę Marię von Bulgrin oraz niezwykła polichromia drewniana na suficie przedstawiająca Sąd Ostateczny z 1697 r., a także korony (sklepienia) znad ambony i chrzcielnicy.
Zwiedzanie: w niedziele - po Mszy Św. (9.00-11.00). W zwykłe dni tygodnia - otwiera na życzenie kościelny Zygmunt Kostrzewa, tel. +48 94 318 27 16 lub proboszcz parafii Dobiesław, tel. +48 94 314 93 94

Karnieszewice
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, z 1803 r. to kościół filialny parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siecieminie. Z czasów Cystersów bukowskich zachowała się kropielnica z czerwonego granitu z XIV w.
Zwiedzanie: po uprzednim zgłoszeniu się do proboszcza parafii Sieciemin


Ruchome dziedzictwo cysterskie

Słupsk
W Muzeum Pomorza Środkowego zobaczymy pozostałości wyposażenia kościoła klasztornego w Bukowie Morskim: późnogotycki tryptyk ołtarza głównego ufundowany przez ostatniego opata klasztoru cysterskiego Henryka Kressa, kamienną płytę z wyrzeźbioną Pasją z pocz. XV w. oraz alabastrową figurkę Madonny Dzieciątkiem z początku XV w.
Zwiedzanie: ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. +48 59 842 40 81, 842 40 82, fax. +48 59 842 65 18
www.muzeum.slupsk.pl

 

Jarmarki i inne imprezy cysterskie

Turniej cysterski o beczkę miodu piwnego odbywa się w lipcu w Bukowie Morskim. W programie festynu są m.in. rywalizacje sportowe i turnieje rycerskie oraz występy zespołów folklorystycznych.

» strona główna
powiększ mapępsc
psc
psc