Informacja o szlakach


Międzynarodowa konferencja „Cysterskim traktem XX lat szlaku cysterskiego w Europie”

W dniach 18-19 września 2010 r. na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie odbyła się dwudniowa konferencja „CYSTERSKIM TRAKTEM XX LAT SZLAKU CYETSRKIEGO W EUROPIE”. Na konferencję do Pelplina przybyli zaproszeni członkowie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, naukowcy związani z badaniem historii i kultury Zakonu Cystersów, duchowieństwo, a także goście z Meklemburgii. Dwudniowe sympozjum, z udziałem wybitnych osobistości w tym Patrona Honorowego - Ekscelencji Biskupa Pelplińskiego prof. dra hab.Jana Bernarda Szlagi, miało swoją inaugurację w sobotę tj. 18 września o godz. 9.00 w auli nowej Biblioteki Diecezjalnej Wprowadzenia do tematyki konferencji, przedstawiając jej główne cele i założenia, dokonała Alicja Słyszewska, dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie, sekretarz Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce. Po tym nastąpiło oficjalne przywitanie wszystkich gości przez Andrzeja Stanucha, Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Po oficjalnym rozpoczęciu odczytany został tekst wystąpienia głównego - prof. dr hab. Antoniego Jackowskiego (Uniwersytet Jagielloński), który nie mógł przybyć i wygłosić go osobiście. Następnie prof. Andrzej Wałkówski (Uniwersytet Łódzki) dokonał prezentacji publikacji „Biblioteki i skryptoria cysterskie na Pomorzu”, która jest pokłosiem pelplińskiej konferencji z 2008r. Redakcja publikację zadedykowała J.E. ks. Biskupowi Diecezjalnemu na Jego 70. urodziny. Prof. A.Wałkówski pierwsze dwa egzemplarze wręczył podczas konferencji ks. Biskupowi oraz ks. Inf. Stanisławowi Gruntowi, który w tym dniu obchodził Imieniny. Oprawę muzyczną konferencji stanowiła muzyka dawna prezentowana przez zespół muzyki dawnej „Flauto Dolce” z Drezdenka, pod kierownictwem Adama Deneki. Po tej części oficjalnej uczestnicy konferencji udali się przez Ogrody Biskupie do Collegium Marianum, gdzie zaplanowano przerwę kawową. O godz. 11.00 w sali multimedialnej Collegium Marianum rozpoczęły się wykłady inauguracyjne. Jako pierwszy głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Wyrwa (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) przedstawiając idee, założenia oraz 20.letnią historię szlaku cysterskiego w Polsce. Po nim wystąpili goście z Niemiec: Pastor G. Rein z Bad Doberan , który przedstawił kolejne etapy rozwoju północnoeuropejskiego szlaku cysterskiego, a także nakreślił obecny stan przygotowań w Meklemburgii Pomorzu Przednim. Następnie Martin Heider z Munster zaprezentował zebranym idee i założenia projektu współpracy polsko-duńsko-niemieckiej w zakresie przygotowania wspólnego projektu UNESCO. Po obiedzie w refektarzu Coolegium Marianum, o 14.30 w krużgankach katedralnych Maciej Rymkiewicz z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w obecności wszystkich zgromadzonych osób dokonał otwarcia wystawy pod nazwą „Historyczne Klasztory w Krajobrazie Polski”. Po kawie, w godz.15.30-17.00 wystąpili członkowie Rady Koordynacyjnej szlaku Cysterskiego w Polsce: Teresa Świercz, Andrzej Wieczorek oraz Alicja Słyszewska, którzy zreferowali kolejno działania w poszczególnych pętlach odcinka polskiego szlaku cysterskiego. Dr Jolanta Gwioździk (Biblioteka Śląska) zaprezentowała temat „Szlak cysterski w Polsce w ujęciu klastrowym”. Zakończenie oficjalnych wystąpień stanowiło Andrzeja Lazara, który przybliżył zagadnienia związane z promocją szlaku cysterskiego w mediach. Wszystkie przemówienia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród słuchaczy. Wieczorem goście konferencji wzięli udział w „IV Przeglądzie Zespołów Muzyki Dawnej” w bazylice katedralnej, a potem w biesiadzie rycerskiej z historycznym programem artystycznym w Collegium Marianum.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się poranną Mszą Świętą Jubileuszową koncelebrowaną z okazji Jubileuszu X Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie - o godz. 10.00 w bazylice katedralnej. Goście uczestniczyli we Mszy Świętej oraz w koncercie finałowym „IV Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej”, a potem włączyli się w program X jarmarku. O godz. 14.00 nastąpiło długo wyczekiwane i zarazem historyczne otwarcie X Jarmarku Cysterskiego, z udziałem zaproszonych gości, którzy mieli okazję obejrzeć spektakl historyczny z dziejów Pelplińskiego opactwa, podziwiać wytwory lokalnych rzemieślników, spróbować średniowiecznych przysmaków, a także wziąć udział w warsztatach „Skryptorium Cysterskiego”. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla wszystkich przybyłych do Pelplina gości. O godz. 16.00 uczestnicy konferencji wzięli udział w finisażu wystawy „Kopie&Malarstwo”, która odbyła się w Muzeum Diecezjalnym, co stanowiło także oficjalne zakończenie konferencji. Dwudniowa impreza przyciągnęła do Pelplina wiele osób zainteresowanych szlakiem cysterskim. Mieliśmy niepowtarzalną okazję obcowania z osobistościami związanymi bezpośrednio z rozpowszechnianiem idei szlaku cysterskiego w Polsce. Referaty oraz prezentacje multimedialne w doskonały sposób zobrazowały postępy jakie przez ostatnie 20 lat dokonały się w Europie w zakresie rozwoju cysterskiego szlaku kulturowego.
Konferencja została dofinansowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego.


X Jarmark Cysterski w Pelplinie 18-19 września 2010r. już za nami...

Już po raz dziesiąty w Pelplinie, stolicy diecezji pelplińskiej, w dniach 18-19 września odbył się Jarmark Cysterski, który w swej formie i treści przypomina historię, tradycje i kulturę funkcjonującego tu przez ponad 600 lat dawnego opactwa cysterskiego. Dwudniowa impreza, odbywająca się zawsze w trzeci weekend września swym charakterem nawiązuje do dawnych jarmarków miejskich organizowanych z okazji świąt patronalnych.
Podczas trwania imprezy Pelplin odwiedziło mnóstwo turystów oraz zaproszonych gości. Wspólnie zobaczyliśmy spektakl z dziejów dawnego opactwa cysterskiego, prezentowany przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego na placu przed Collegium Marianum (skrzydło klasztoru); potyczki rycerzy z bractw przybyłych z terenu całej Polski. Tu też miał miejsce rycerski turniej bojowy pieszy i konny oraz średniowieczne igrce i turnieje sprawnościowe dla publiczności. W Bazylice Katedralnej i na wirydarzu rozbrzmiewały dźwięki muzyki dawnej w ramach IV Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej, a w krużgankach ożyło pelplińskie skryptorium, gdzie uczyliśmy się pięknego pisania piórem i atramentem. Obok mieliśmy okazję podziwiać piękno architektury sakralnej w ramach wystawy „Historyczne klasztory w krajobrazie Polski”, a przed dawnym klasztorem smakować jabłkowe smakowitości na pikniku „Cysterskie złoto”. Dzieci poszukiwały zaginionej „Złotej Księgi” cystersów, a dorośli rozgrywali partie „petanque” – cysterskiej gry w kule. Jak zwykle przez miasto przemarszował z muzyką historyczny orszak Księcia Mestwina, a przed miejscowym magistratem nastąpiło tradycyjne przekazanie kluczy do miasta organizatorom dwudniowego cysterskiego święta. Rzemieślnicy prezentowali i sprzedawali swoje wytwory a gastronomia oferowała staropolskie jadło i napitek. Zakończenie Jarmarku w niedzielny wieczór stanowiła inscenizacja przybycia rzeką Wierzycą do dawnego opactwa pelplińskiego Króla Jana III Sobieskiego z żoną Marysieńką i świtą (jak zapisał kronikarz pelpliński, wydarzenie to miało miejsce w dzień Bożego Ciała 16 czerwca 1677 roku) ; prezentacja husarii oraz najazd na obóz janczarów.

X Jarmark Cysterski dofinansowany został przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Dzień Rycerski organizowany w ramach X Jarmarku Cysterskiego dofinansowany został ze środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.
X JARMARK CYSTERSKI W PELPLINIE
Pelplin, 18-19 września 2010
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Województwa Pomorskiego


Już po raz dziesiąty organizowany jest na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie Jarmark Cysterski, który przypomina kulturę, tradycje oraz dzieje sławionego Kroniką Jana Długosza klasztoru pelplińskiego. Głównymi organizatorami są: Diecezja Pelplińska, Miasto i Gmina Pelplin, Powiat Tczewski oraz ich jednostki a także Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina i Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe. Szczegółowy program imprezy przedstawiamy poniżej:


18.09.2010 r. (sobota) dzień rycerski


Miejsce: ul. Kanonicka
8:00 - 12:00 – rejestracja i usytuowanie rzemieślników

Miejsce: plac przed Bazyliką Katedralną
11:00 - 12:00 – Bieg Cysterski

Miejsce: plac przed Collegium Marianum
12:00 – Raport rycerski
12:00 – 15:00 Turniej rycerski dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i publiczności
12:00 – 17:00 - Piknik „Cysterskie Złoto” – pyszna szarlotka, powidła i inne jabłeczne smakowitości
15:00 – 17: 30 – Turnieje rycerskie: bojowy i konny
Turnieje dla publiczności: łuczniczy i bojowy

Miejsce: Aula Biblioteki Diecezjalnej
9.30-10.30 – Rozpoczęcie międzynarodowej konferencji „Cysterskim traktem- XX-lecie Szlaku Cysterskiego w Europie (dla zaproszonych gości i zgłoszonych uczestników)

Miejsce: Krużganki katedralne
14:30- 15.00 – Otwarcie wystawy „Historyczne klasztory w krajobrazie Polski”

Miejsce: Ulica Mickiewicza i Mestwina, Kanonicka
17:20 – 17: 50 – Przemarsz Zespołów Muzyki Dawnej przez miasto

Miejsce: Bazylika Katedralna
18:00 - 19:30 – IV Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej

Miejsce: Przystań Jana III Sobieskiego
20:00 – 22: 30 – Biesiada rycerska (dla zaproszonych gości) oraz „Jadło i napitek”
22:30 – Pokaz sztucznych ogni


19.09.2010 r. (niedziela) - dzień cysterski


Miejsce: ul. Kanonicka
8:00 - 12:00 – rejestracja i usytuowanie rzemieślników

Miejsce: Bazylika Katedralna
10:00 – Msza Święta Jubileuszowa X Jarmarku Cysterskiego; po Mszy koncert finałowy IV Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej

Miejsce: wymarsz z ul. Wybickiego
13:30 – Przemarsz średniowiecznego korowodu ulicami Pelplina

Miejsce: przy Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin
13:50 – Odegranie Hejnału Pelplina. Przekazanie kluczy do miasta księciu Mestwinowi.

Miejsce: plac przed Collegium Marianum
14:00 – Powitanie Gości X Jarmarku Cysterskiego przez organizatorów imprezy; Salwa Jubileuszowa
14:15 - Spektakl historyczny z dziejów pelplińskiego opactwa /młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego
16:00 - 17:00 – Igrce średniowieczne:
Pokazy sprawności rycerskiej
Turniej plebejski dla publiczności
Powitanie uczestników rajdu rowerowego Szlakiem Opata Wernera (z Pogódek do Pelplina)

Miejsce: Przystań Jana III Sobieskiego
17:30 - 18.00 – Powitanie przez cystersów Jana III Sobieskiego wraz z małżonką przybywającego z Gniewu Wierzycą; Prezentacja wojsk husarskich przed Królem Janem III Sobieskim, Inscenizacja ataku husarii na janczarów tureckich (pogrom wiedeński)

W programie ponadto:
Rozgrywki „Gry cysterskiej – petanque” (sobota-niedziela ogrody WSD ( od godz. 15.00))
Poszukiwanie „Złotej Księgi” szarych mnichów ( niedziela; zabawa z nagrodami dla dzieci - o godz. 16:00 - zbiórka przed wejściem do Katedry)
Przejażdżki konne dla dzieci i dorosłych (nad rzeką Wierzycą)
Projekcje multimedialne o Pelplinie (sala kominkowa- o godz. 15.00, 16.00, 17.00)
„Piórem i czcionką” – prezentacje i warsztaty „Skryptorium cysterskiego” (krużganki – od godz. 14.15)
Muzyka dawna na wirydarzu (niedziela: wirydarz klasztorny- od godz. 14.15)
Prezentacje i sprzedaż wytworów lokalnych twórców, rzemieślników i wydawnictw (ul. Kanonicka)
Spływ kajakowy Szlakiem Jana III Sobieskiego (sobota)
Kompleks gastronomiczny „Jadło i napitek” (przy hotelu „Nad Wierzycą” oraz na Przystani Jana III Sobieskiego)
Konkurs wiedzy o dziedzictwie cysterskim na Pomorzu - dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego
Konkurs literacki o tematyce cysterskiej - dla szkół ponadgimnazjalnych powiatu tczewskiego


ZAPRASZAMY!!!10-th Cistercian fair In Pelplin

SEPTEMBER 18-19, 2010 – Pelplin, Poland


Ancient Pelplin Friends Association is pleased to invite for 10-th Cistercian Fair, September 18 – 19, 2010 organized on the area of former Cistercian Abbey in Pelplin (Fairs takes place each year at third weekend of September). Cistercian Fair helps to recognize the culture and tradition of Cistercian Order by the historical staging, knight tournaments, “Cistercian Scriptorium” workshops, exhibitions and Ancient Music Festival held in Pelplin Cathedral.

Kontakt: Alicja Słyszewska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin
www.informacja.pelplin.com
www.pelplin.pl
www.szlakcysterski.org
e-malil: alicja.slyszewska@wp.pl
604537262
Tel.+48 58 536 19 49
fax +48 58 536 32 94


Szanowni Państwo,
Organizatorzy Szlaku Cysterskiego w Europie


Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji
Cysterskim traktem - XX lat Szlaku Cysterskiego w Europie
z okazji XX-lecia powołania przez Radę Europy
cysterskich europejskich dróg kulturowych oraz
X Jubileuszowy Jarmark Cysterski,
które odbędą się w dniach 18 – 19 września 2010 r. w Pelplinie.

Organizatorami są: Stowarzyszenie Szlaki Kulturowe wraz z Towarzystwem Przyjaciół Zabytków Pelplina, Diecezją Pelplińską, Powiatem Tczewskim, Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Wojewdztwa Pomorskiego oraz Radą Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce.

Z wyrazami szacunku
Alicja Słyszewska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Międzynarodowa Konferencja
"Cysterskim traktem - XX-lecie Szlaku Cysterskiego"
i "X Jarmark Cysterski w Pelplinie"
Plac Tumski 1, 83-130 Pelplin
+48 58/5361949, fax +48 58/5363297
e-malil: alicja.slyszewska@wp.pl
www.szlakcysterski.org
www.informacja.pelplin.com
www.psc.woj-pomorskie.pl
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
„CYSTERSKIM TRAKTEM XX LAT SZLAKU CYSTERSKIEGO W EUROPIE”
I X JARMARK CYSTERSKI
Pelplin, 18 - 19 września 2010 r.
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Województwa Pomorskiego18.09.2010 r. (sobota)


Do godz. 9 :00 – rejestracja i zakwaterowanie uczestników konferencji (Hotel „Nad Wierzycą”)
9:30- 10.30 – Oficjalne otwarcie Konferencji z udziałem JE Biskupa Pelplińskiego prof. dra hab. Jana B. Szlagi ( Aula Biblioteki Diecezjalnej)
10:30 – 11.00 – Przerwa kawowa (przejście ogrodami do Collegium Marianum)
11:00 – 13.30 – Wykłady inauguracyjne : prof. dr hb. A.Wyrwa (UAM Poznań), prof.inż. E.Łużyniecka (Politechnika Wrocławska) – (sala multimedialna Collegium Marianum)
13:30 – 14:30 - Obiad (refektarz Collegium Marianum)
14:30 – 15.00 - Otwarcie wystawy „Dziedzictwo zakonów w Polsce” (krużganki katedralne)
15.00 – 15.30 – Przerwa kawowa
15.30 - 17.00 - Wystąpienia tematyczne - (sala multimedialna Collegium Marianum)
18:00 – 19:30 – Udział w IV Przeglądzie Zespołów Muzyki Dawnej (Katedra)
20:00- 23:30 – Biesiada z historycznym programem artystycznym (Przystań Jana III Sobieskiego)


Imprezy towarzyszące (w ramach Dnia Rycerskiego X Jarmarku Cysterskiego)

11:00 - 12:00 – Bieg Cysterski (plac przed Bazyliką Katedralną)
12:00 – 17:00 – Turniej rycerski dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i publiczności (plac przed Collegium Marianum)
12:00 – 17:00 - Piknik „Cysterskie Złoto” – (plac przed Collegium Marianum)
15:00 – 17: 30 – Turnieje rycerskie: bojowy i konny
Turnieje dla publiczności (plac przed Collegium Marianum)
17:30 – 17: 50 – Przemarsz Zespołów Muzyki Dawnej przez miasto
18:00 - 19:30 – IV Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej (Bazylika Katedralna)
23:00 – Pokaz sztucznych ogni (Przystań Sobieskiego)


19.09.2010 r. (niedziela)


10:00 – 11:45 - Msza Święta Jubileuszowa; koncert finałowy IV PZMD (Bazylika Katedralna)
12:00 – 13:30 – Wystąpienia tematyczne. Obiad ( Collegium Marianum)
13:30 – Udział gości w przemarszu średniowiecznego korowodu (ulice Pelplina)
14:00 – 16:00 - Historyczne otwarcie X Jarmarku Cysterskiego. Spektakl historyczny z dziejów pelplińskiego opactwa. Turnieje i rozrywki (Plac przed Collegium Marianum)
16.00 – Udział uczestników konferencji w Finisażu wystawy „Kopie&Malarstwo” (Muzeum Diecezjalne).Oficjalne zamknięcie konferencji.
17:30 - 20.00 – Powitanie na przystani Jana III Sobieskiego wraz z małżonką przybywającego z Gniewu Wierzycą. Prezentacja wojsk husarskich przed Królem Janem III Sobieskim. Inscenizacja ataku husarii na janczarów tureckich (pogrom wiedeński) (Przystań Jana III Sobieskiego)

W programie ponadto:
Rozgrywki „Gry cysterskiej – petanque”
Poszukiwanie „Złotej Księgi” szarych mnichów
Przejażdżki konne dla dzieci i dorosłych
Projekcje multimedialne o Pelplinie
„Piórem i czcionką” – prezentacje i warsztaty „Skryptorium cysterskiego”
Muzyka dawna na wirydarzu
Prezentacje i sprzedaż wytworów lokalnych twórców, rzemieślników i wydawnictw
Rajd rowerowy Szlakiem Opata Wernera
Spływ kajakowy Szlakiem Jana III Sobieskiego
Kompleks gastronomiczny „Jadło i napitek”
Nie zgubisz drogi na Pomorskim Szlaku Cysterskim

Z inicjatywy Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na Pomorskim Szlaku Cysterskim pojawiły się znaki E-22. Wytyczają one szlak samochodowy i mają na celu właściwe kierowanie pojazdów do obiektów dziedzictwa cysterskiego położonych w naszym województwie.
Stanowi to jeden z elementów realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004-2013 oraz Programu Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008-20013.
Zgodnie z tym oznakowane zostały również zabytki pocysterskie zlokalizowane w punktach węzłowych PSC w: Iwięcinie, Żarnowcu, Oliwie, Pelplinie i Koronowie. Wolnostojące tablice, zlokalizowane w pobliżu obiektów pocysterskich w tych miejscowościach informują nie tylko o samym zabytku, ale również o dziedzictwie cysterskim na terenie całego węzła turystycznego. Tablice, o spójnej wizualizacji, mają na celu czytelną identyfikację szlaku cysterskiego na Pomorzu.
Wszystkie te działania mają na celu dostarczenie turyście rzetelnych informacji o obiektach i przebiegu Pomorskiego Szlaku Cysterskiego. Dobre oznakowanie na pewno przyczyni się do promocji i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie cysterskim na Pomorzu.
TARG CYSTERSKI - Iwięcino, 24 lipca 2010 r.

www.iwiecino.wioskitematyczne.org.plXXIII Dni Ziemi Sianowskiej - 30 maja 2010

30 maja 2010 roku podczas XXIII Dni Ziemi Sianowskiej trzy stowarzyszenia: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Dąbrowa oraz Stowarzyszenie "Hobbiton" z Sierakowa Sł. zorganizowały warsztaty pt. Szlakiem Cystersów z Bukowa Morskiego "ORA ET LABORA".
Przez ponad cztery godziny dzieci i młodzież zgromadzona na sianowskim stadionie mogła uczestniczyć w warsztatach, które są zawarte w ofercie edukacyjno-turystycznej tych wiosek jako owoc realizacji ubiegłorocznego projektu "Ekonomia Społeczna Na Szlaku Cysterskim". Iwięcino przeprowadziło warsztaty: produkcji słomianych ozdób, papieru czerpanego, średniowieczną lekcję pisania atramentem i na tablicach woskowych, tworzenia tzw. "mandali chrześcijańskich", których wzorem były rozety gotyckich katedr oraz grę w bulle. Dużym zainteresowaniem cieszył się tzw. edukator interaktywny, który połączony z wielką planszą ukazującą plan opactwa, w formie zabawy przekazywał dzieciom wiedzę o życiu i pracy szarych mnichów.
Dąbrowa pod hasłem "Cystersi i żywioły" przeprowadziła warsztaty: odlewania z cyny, pokaz wykonywaniem drzeworytów, działania katapult oraz degustację herbat ziołowych i rozpoznawania zapachów.
Sierakowo Sł. przedstawiło warsztaty: filcowania, ceramiczny, "Od owieczki do niteczki" gdzie można było nauczyć się prząść na kołowrotku.

Tekst - Andrzej Dębowski

Foto - Waldemar Kosowski
I DZIEŃ CYSTERSKI W ŁĘGOWIE - 29 maja 2010

29 maja przypada rocznica śmierci o. Iwo Rowedera - cystersa, największego proboszcza w historii Łęgowa. Wieczór 29 maja 2010r. w Sanktuarium MB Orędowniczki Pojednania w Łęgowie miał charakter modlitewno-naukowy.

O godz. 17.30 w miejscowym kościele p.w. Św. Mikołąja odmówiono różaniec z udziałem Bractwa Różańcowego, założonego w roku 1750 przez o. Iwo Rowedera. O godz. 18.00 odprawiona została Msza święta za +o. Iwo Rowedera, sprawowana przez Ojca Albina - Cystersa z Oliwy. Potem w kościele miał miejsce niezmiernie ciekawy wykład p. Tomasza Płóciennika – pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego na temat: "Tajemnica kryptogramu na medalionie w ołtarzu głównym w Łęgowie". Wykład zostanie opublikowany w periodyku naukowym.
Po nim Kustosz Sanktuarium - ks. proboszcz Grzegorz Rafiński wraz z Alicją Słyszewska – sekretarz Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce odsłonili tablicę z logo Pomorskiego Szlaku Cysterskiego usytuowaną przed kościołem. Na zakończenie O.Albin OCist. dokonał poświęcenia placu budowy Domu Pojednania i Przyjaźni im. Jana Pawła II, który wzniesiony zostanie na miejscu dawnej plebanii cysterskiej.


I ŁĘGOWSKI FESTIWAL KULTURY: POKÓJ, PRZYJAŹŃ, POJEDNANIE - 29 maja, 4-6 czerwca 2010 r.

29 maja: kościół w Łęgowie (Dzień Cysterski)

Dzień Cysterski jest obchodzony corocznie w dniu rocznicy śmierci o. Iwo Rowedera (+ 29.05.1765), przeora oliwskiego i najwybitniejszego proboszcza w dziejach Łęgowa
17.30: Różaniec prowadzony przez Bractwo Różańcowe (założone w 1750 r. przez o. Iwo Rowedera)
18.00: Msza święta celebrowana przez Ojca Cystersa z Oliwy o spokój duszy o. Iwo Rowedera
19.00: Odsłonięcie tablicy „Pomorskiego Szlaku Cysterskiego” umieszczonej przed kościołem w Łęgowie i poświęcenie placu budowy Domu Pojednania i Przyjaźni im. Jana Pawła II (Pomnik Fundatorów Domu poświęci wcześniej ks. abp T. Gocłowski: dn. 15 maja o godz. 19.30!)
19.15: Wykład p. mgra Tomasza Płóciennika (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) na temat: „Tajemnica inskrypcji znajdującej się na medalionie w ołtarzu głównym w kościele w Łęgowie”. Po wykładzie: dyskusja.

4 czerwca (piątek): kościół w Łęgowie

godz. 19.00: Zespół GLAS DUO (szklana harfa, koncert muzyki klasycznej)

5 czerwca (sobota): scena przy kościele

Część pierwsza: Spotkanie bez granic (Goście specjalni z Ukrainy o godz. 17.00!)
Godz. 15.00: JAGÓDKI (Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pruszcz Gdański pod kier. Barbary Biedrzyckiej)
Godz. 16.00: MODRAKI z Pelplina (kociewski zespół regionalny)
Godz. 17.00: ZESPÓŁ LUBYSTOK Z UKRAINY (muzyka folk)
Godz. 18.00: TRIO Z TRIVILLE (piosenki francuskie z repertuaru E. Piaff, B. Bardot, J. Baker i in.)
Godz. 19.00: POSTMAN (przeboje Beatlesów)
Część druga: Zabawa taneczna
Godz. 20.00: Zespoły: REMEDIUM-VOX i STYL

6 czerwca (niedziela): scena przy kościele, Niedziela familijna

Godz. 15.00: Zabawa dla dzieci i dorosłych z zespołem RETRO VOICE
Godz. 16.30: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Barwna opowieść o przyjaźni” i baloniki pokoju (z udziałem dzieci)
Godz. 17.00: Grupa teatralna WŁADCY LALEK (zabawa teatralna dla dzieci)
Godz. 18.00: Popisy artystyczne dzieci z Gminy Pruszcz Gdański

Ponadto w ramach Łęgowskiego Festiwalu Kultury „Pokój, Przyjaźń, Pojednanie”, w Sali Kinowo-Teatralnej im. Władysława Starewicza przy ul. Spacerowej 8A w Łęgowie w niedzielę, 6 czerwca, w godz. 11.00-16.30 będzie można zwiedzać pokonkursową wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży pt. „Barwna opowieść o przyjaźni”. Ekspozycja będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach działalności OKSiR.

Natomiast w kościele p.w. św. Mikołaja w Łęgowie przy ul. Tczewskiej, od 9 maja można oglądać wystawę "Łęgowo w dawnej fotografii", prezentującą mieszkańców, wydarzenia i architekturę Łęgowa do lat 60-ych ubiegłego wieku. Ekspozycja jest udostępniana zwiedzającym w godz. 17.00 - 18.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 58 682 85 29 lub 58 691 15 93.

» strona główna