Informacja o szlakach


II podróż studyjna w ramach projektu Ekonomia Społeczna Na Szlaku Cysterskim - październik 2009

II podróż studyjna w ramach projektu Ekonomia Społeczna Na Szlaku Cysterskim W dniach 17 i 18 października 2009 roku grupa beneficjentów projektu „Ekonomia Społeczna Na Szlaku Cysterskim” odbyła podróż studyjną mającą na celu zapoznanie się z ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami mogącymi pomóc i zainspirować uczestników projektu do stworzenia własnej oferty turystyczno-edukacyjnej na szlaku kulturowym. Pierwszym punktem naszej podróży była wizyta w Zespole Szkół w Radowie Małym. Dyrektor szkoły Ewa Radanowicz oprowadziła nas po obiekcie i przedstawiła działania, które są realizowane w jej placówce. Byliśmy zaskoczeni rozmachem i bogactwem oferty oraz niezwykłym wystrojem poszczególnych pomieszczeń służącym dzieciom. Okazało się, że w szkole są pracownie: papieru czerpanego, witrażu, ceramiki, scena teatralna, zielona szkoła funkcjonująca przez cały rok. Dyrektor szkoły wprowadziła niekonwencjonalne metody pracy dla nauczycieli polegające na realizacji autorskich pomysłów i rozwiązań, które są ukierunkowane na rozwój dziecka, jego wyobraźni i kreatywności. Jolanta Kulik, nauczyciel szkoły, przedstawiła warsztat papieru czerpanego: opowiedziała o całym procesie produkcji papieru czerpanego, zapoznała z warsztatem pracy i jego budową. Niezwykły klimat tego miejsca, pasja z jaką opowiadano o działaniach placówki sprawiło, że wyjeżdżaliśmy z Radowa Małego pod wielkim wrażeniem.

Następnie pojechaliśmy do Winnik do domu rekolekcyjnego prowadzonego przez cystersa Ojca Rajmunda Guzika, który ma ambicje, aby w tym właśnie miejscu powstało pierwsze na Pomorzu Zachodnim opactwo cysterskie. W kaplicy został odczytany fragment tekstu Św. Bernarda, mówiący o tym, jak powinno przyjmować się gości, następnie wspólnie odmówiliśmy fragment brewiarza, codziennej modlitwy zakonników. Zostaliśmy zapoznani z historią tego miejsca oraz planami, które mają się urzeczywistnić w przyszłości. Poczucie humoru, naturalność i niezwykle przyjazne usposobienie Ojca Rajmunda sprawiły, że pobyt w Winnikach był dla nas nie tylko nauką duchowości cysterskiej ale również dużą przyjemnością.

Po południu udaliśmy się do Bierzwnika, dawnego klasztoru cysterskiego. Tu spotkaliśmy się z wójtem Gminy Bierzwnik – Jerzym Bakiewiczem. Jest on przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Polsce oraz członkiem Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce. Ciekawym doświadczeniem było zwiedzanie samego kompleksu pocysterskiego. Przewodnikami po obiekcie były pracownice Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Teresa Świercz oraz Barbara Stolpiak. Zostaliśmy zapoznani ze ścieżką edukacyjną historyczno-przyrodniczą okalającą wzgórze klasztorne, mogliśmy zobaczyć jak wyglądają prace konserwatorskie, które mają na celu odtworzenie głównej nawy kościoła oraz poszukiwania archeologiczne, które są tu prowadzone nieprzerwanie od 18 lat. Na szczególną uwagę w obiekcie zasługuje zachowana wschodnia część kościoła z pięknym gotyckim prezbiterium, a w krużgankach unikalny zespół konsol ceramicznych. Na południu od wzgórza klasztornego znajdują się malownicze ruiny gotyckiego domu dla gości.

W godzinach wieczornych przyjechaliśmy do Pałacu w Kobylnikach koło Szamotuł, w którym spędziliśmy noc. Jest to przykład obiektu, prowadzonego przez spółkę pracowniczą, który zarabia sam na siebie. Zachowany w bardzo dobrym stanie, urzekał swym malowniczym położeniem, dobrym i gustownym wyposażeniem.

W drugim dniu wycieczki udaliśmy się do Poznania, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Archeologiczne, palmiarnie zapoznaliśmy się ze sposobem prowadzenia lekcji średniowiecznej przez pracowników muzeum. Następnie zwiedziliśmy poznańską katedrę, jej podziemia oraz wysłuchaliśmy koncertu muzyki dawnej prowadzonej w ramach cyklicznych spotkań muzycznych. Przewodnikiem po Poznaniu była Xenia Stażyńska, rodowita poznanianka, która w ciekawy i przystępny sposób opowiadała o historii swego miasta.

Podsumowując całą wycieczkę, można powiedzieć, że dzięki niej poznaliśmy duży fragment historii zakonu cystersów na Pomorzu Zachodnim (Bierzwnik), mogliśmy zapoznać się z ofertą edukacyjno-turystyczną Zespołu Szkół w Radowie Małym, spotkać się z „żywym cystersem” - niezwykle ujmującym Ojcem Rajmundem, przeżyć lekcję historii o średniowieczu w Poznaniu a przede wszystkim wymienić własne doświadczenia i pomysły między trzema wioskami uczestniczącymi w projekcie.

Tekst i foto – Andrzej Dębowski
WĄCHOCK, KOPRZYWNICA, SULEJÓW - 24-27 września 2009
Pomorski Szlak Cysterski na V Forum Szlaku Cysterskiego

Gminy Wąchock, Koprzywnica i Sulejów były organizatorami tegorocznego V Forum Szlaku Cysterskiego w dniach 24-27 września 2009r. Uczestniczyli w nim reprezentanci z Pomorza, które, jak pamiętamy, organizowało ubiegłoroczne, IV Forum cysterskie.

Podczas imprezy odbyła się też promocja albumu „Cystersi - dziedzictwo kulturowe”, której wydawcą jest Wydawnictwo Bernardinum.

W cysterskim zjeździe uczestniczyli przedstawiciele samorządów tzw. „gmin cysterskich”, członkowie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego, historycy, pasjonaci, prywatni właściciele obiektów cysterskich lub pocysterskich, organizatorzy szlaku cysterskiego, a także władze i przedstawiciele Zakonu Cystersów. Oficjalne otwarcie miało miejsce w klasztorze o. cystersów w Wąchocku, gdzie gości przywitali bardzo serdecznie: ojciec opat Eugeniusz Augustyn oraz Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock Jarosław Samela.

Oprócz dyskusji merytorycznych w panelach dyskusyjnych, gospodarze forum zaproponowali gościom zwiedzanie wielu obiektów w tym: opactwa o. cystersów w Wąchocku, klasztoru na Świętym Krzyżu, obiekty cysterskie w Koprzywnicy, i dawny klasztor w Sulejowie. Niewątpliwą atrakcją było również przedstawienie teatralne nawiązujące do wypowiedzenia wojny „Bitwy pod Grunwaldem” przygotowane przez uczniów z Sulejowa oraz koncert Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga z Kielc. Dużym przeżyciem było również wspólne odmówienie cysterskiego brewiarza monastycznego w kościele św. Floriana w Wąchocku. Podczas części oficjalnej miał swoją premierę nowy album fotograficzny Konrada Kazimierza Czaplińskiego „Cystersi – dziedzictwo kulturowe” wydany przez Wydawnictwo Bernardinum. Ukazano w nim 55 obiektów cysterskich i pocysterskich , w tym również kościoły Pomorza. W czasie obraz V Forum zostały też przedstawione najnowsze inicjatywy kulturotwórcze pocysterskiego Pelplina oraz Pomorskiego Szlaku Cysterskiego zaprezentowane przez Alicję Słyszewską.

Fora Szlaku Cysterskiego organizowane są od 5 lat z inicjatywy Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, która (dla przypomnienia) powstała w 2003 roku w Pelplinie. Od początku działania funkcję sekretarza pełni w niej Alicja Słyszewska, reprezentująca dawne opactwo cysterskie w Pelplinie. Coroczne spotkania organizatorów szlaku cysterskiego w Polsce sprzyjają wymianie informacji i poglądów; integrują ludzi zaangażowanych w tworzenie Szlaku Cysterskiego w Polsce; pozwalają lepiej poznać całe bogactwo i spuściznę, jaką zostawili szarzy mnisi oraz to, w jaki sposób ich dziedzictwo wykorzystać można dziś.


PELPLIN - PERŁA W KORONIE POMORZA

Po raz drugi dawne opactwo cysterskie w Pelplinie uzyskało tytuł Perły w Koronie województwa pomorskiego. Certyfikat został uroczyście wręczony podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki województwa pomorskiego 2 października 2009 r. w Słupsku. Plebiscyt na „Perłę w Koronie województwa pomorskiego” organizowany jest przez portal internetowy www.naszemiasto.pl oraz Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną.

Zabawa plebiscytowa trwała przez dwa wakacyjne miesiące. W każdym województwie internauci wybierali po dziesięć pereł. W tym roku w gronie Pereł w koronie Pomorza, obok dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie, znalazły się: sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie, wieża widokowa Kaszubskie Oko w Gniewinie, kompleks śluz w Białej Górze, zabytkowe mosty w Tczewie, , miniskansen w Nadolu, baszta i mury obronne w Lęborku, domki rybackie w Helu, ratusz w Słupsku, zespół poklasztorny w Kartuzach.

W ośmiu regionach wakacyjna zabawa miała już swoją drugą edycję. Dwudziestu laureatów ubiegłorocznych plebiscytów na 10 największych atrakcji turystycznych regionu po raz drugi odebrało koronę i perłowy certyfikat, tym razem w kategorii „niezwykłe budowle i perły architektury”. Na Pomorzu jaśnieją 2 podwójne perły architektury sakralnej: katedra w Pelplinie i kartuska kolegiata.

W imieniu Diecezji Pelplińskiej, podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki województwa pomorskiego w Słupsku, certyfikat „Perła w Koronie województwa pomorskiego” dla dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie, odebrała z rąk Prezesa PROT Alicja Słyszewska. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zabawie i oddając swój głos w plebiscycie przyczynili się do promocji dziedzictwa kulturowego Pelplina.

Alicja Słyszewska
Dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie
PELPLIN
Ożyło Skryptorium Cysterskie w Pelplinie

Podczas IX Jarmarku Cysterskiego zakończyły się oficjalnie warsztaty „Pelplińskie skryptorium – wycieczka w epokę średniowiecznych skrybów”, w których uczestniczyła młodzież szkół powiatu tczewskiego. Warsztaty organizowało Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina w ramach realizacji projektu zadania publicznego, „Rozwój kultury w Powiecie Tczewskim w roku 2009”

Przedsięwzięcie zainaugurowane zostało wykładem „Littera scripta manet z warsztatu średniowiecznego pisarza”, który odbył się w Liceum Katolickim Collegium Marianum w Pelplinie w dn. 1 czerwca 2009. Prof. A. Wałkówski z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w swej prelekcji podjął temat rozwoju piśmiennictwa na przestrzeni dziejów: omówił materiały oraz środki używane w piśmiennictwie oraz rolę skryptoriów w rozwoju Zakonu Cysterskiego.

Kolejne spotkania 20-osobowej grupy młodych „skrybów” miały miejsce w Archiwum Diecezjalnym. Tu, dzięki przychylności ks. dyrektora prof. A. Nadolnego młodzież zobaczyła najstarsze, najciekawsze i unikalne zabytki sztuki piśmienniczej związane z dawnym klasztorem cysterskim w Pelplinie.

Podczas zajęć z Dariuszem Suboczem, dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie uczestnicy pelplińskich warsztatów poznali tajniki funkcjonowania skryptorium zakonnego i stosowanych technik pisarskich ze szczególnym uwzględnieniem liternictwa gotyckiego i zdobnictwa ksiąg.

Drugą część przedsięwzięcia stanowiły zajęcia manualne w Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie, prowadzone pod kierunkiem Ryszarda Rogaczewskiego z Wydawnictwa Bernardinum. Tu młodzież nabywała umiejętność ręcznego pisania fakturą oraz uncjałą –antykwą, jak też zdobienia ksiąg – ornamentyką i inicjałami gotyckimi. Podsumowaniem zajęć był egzamin praktyczny, czyli wykonanie pracy certyfikacyjnej – tekstu pismem gotyckim wraz z ozdobieniem go inicjałami.

Ostatni element projektu stanowiło wręczenie przez organizatorów (Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina oraz Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie) certyfikatów „Pelplińskiego Skryby” uprawniających do prowadzenia zajęć w pelplińskim skryptorium podczas IX Jarmarku Cysterskiego. W zaimprowizowanym
w krużganku północnym dawnego opactwa cysterskiego skryptorium, wyposażonym w repliki średniowiecznych pulpitów, absolwenci warsztatów przedstawili swoje umiejętności oraz przekazywali zdobytą wiedzę i doświadczenie gościom jarmarku. Rozpowszechniali też informacje o pelplińskim skryptorium oraz reprintach (replikach) ksiąg wykonywanych przez Wydawnictwo Bernardinum, w tym jedynego w Polsce egzemplarza Biblii Gutenberga, przechowywanego w naszym Muzeum Diecezjalnym. Niedzielny program IX Jarmarku Cysterskiego i jego średniowieczny charakter wzbogacony został kolejnym elementem obrazującym dzieje, tradycje i kulturę klasztoru pelplińskiego. Skryptorium przeżyło prawdziwe oblężenie, dlatego też planujemy w najbliższej przyszłości kolejne inicjatywy związane z edukacją młodzieży w tym kierunku.

W imieniu organizatorów warsztatów „Pelplińskie skryptorium – wycieczka w epokę średniowiecznych skrybów” dziękuję wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu, w tym szczególnie Starostwu Powiatowemu w Tczewie oraz Wydawnictwu Bernardinum, Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej i Diecezjalnemu Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie za wsparcie organizacyjne i finansowe.

Alicja Słyszewska
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina
PELPLIN - 19-20 września 2009
IX Jarmark Cysterski

Kolejny, IX Jarmark Cysterski przeszedł do historii. Już po raz czwarty wpisany został w Europejskie Dni Dziedzictwa województwa pomorskiego. W cysterski weekend 19-20 września do Pelplina przybyło kilka tysięcy gości z Polski i zagranicy. W tych dniach historyczna atmosfera towarzyszyła także wszystkim imprezom towarzyszącym jarmarkowi.

Dla Pelplinian…i nie tylko…
W sobotnie południe przed bazyliką Katedralną rozpoczęły się biegi cysterskie, których zwycięzców dekorował medalami Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch. Łącznie w tej imprezie uczestniczyło ok. 150 uczniów szkół gminnych i najbliższego regionu. Po południu na placu przed Collegium Marianum wielu Pelplinian i gości wzięło udział w pikniku „Cysterskie Złoto”. Zespół Gminnego Centrum Informacji Pelplin oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Rożental przygotowali ciekawy program spotkania z pyszną Pelplinką, powidłami i inne jabłecznymi smakowitościami w roli głównej. Równocześnie nieopodal bawiły się zespoły szkół ponadgimnazjalnych, podczas turnieju rycerskiego prowadzonego przez drużynę rycerską z Gniewu pod wodzą Jacka Ordowskiego. W samym gmachu Collegium Marianum, młodzież pod kierunkiem nauczycieli historii brała udział w konkursach literackim i historycznym z zakresu wiedzy o dawnym opactwie pelplińskim. Po godzinie 17.00 wszyscy przemaszerowali przez miasto w towarzystwie zespołów muzyki dawnej, przy dźwiękach flażoletów ze Swarzędza. To właśnie ta muzyczna grupa zachwyciła zebranych przed katedrą swym artystycznym kunsztem i radością ducha. Po tym, podczas III Przeglądu Muzyki Dawnej, mogliśmy w Bazylice Katedralnej uczestniczyć w 2-godzinnej prezentacji czterech zespołów z Drezdenka (lubuskie), Dłużyny Dolnej (dolnośląskie), Lęborka (pomorskie) i Bierzwnika (zachodniopomorskie). Muzyka w sposób szczególny podkreślała piękno i akustykę dawnej świątyni cysterskiej, a architektura gotycka stanowiła godną oprawę występów, które zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Pogodna niedziela
Już od wczesnych godzin rannych w Pelplinie gromadzili się licznie rzemieślnicy, kolekcjonerzy, przedstawiciele gastronomii a także Koła Gospodyń Wiejskich rozstawiając swoje stragany, kuszące kolorami i zapachami. Jak zwykle, o godz. 10.00 uczestniczyliśmy w katedrze we Mszy Św. inaugurującej uroczyście IX Jarmark Cysterski. W homilii, główny celebrans ks. Wincenty Pytlik, Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, zwrócił uwagę nie tylko na pelplińskie wielowiekowe dziedzictwo pocysterskie i działania kulturotwórcze organizatorów szlaku cysterskiego w Pelplinie, na Pomorzu, w Polsce i Europie, ale ich wymiar duchowy, który jest pierwszorzędną wartością w budowaniu jedności europejskiej. Po Mszy Św. odbył się koncert galowy III Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej. Po nim podziękowania młodym artystom i kierownikom grup oraz kierownikowi artystycznemu p.Adamowi Denece złożyli Burmistrz Pelplina Andrzej Stanuch oraz Alicja Słyszewska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina, które jest organizatorem tego muzycznego przedsięwzięcia. Tradycyjnie już, jednym z ważniejszych punktów programu stanowił przemarsz ulicami miasta średniowiecznego korowodu. Jak zazwyczaj barwny orszak miał swój postój nieopodal pelplińskiego magistratu, gdzie po odegraniu hejnału Pelplina i krótkiej scence rycerskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin Andrzej Stanuch przekazał klucze miasta księciu Mestwinowi, który wraz ze swoim orszakiem i rycerstwem sprawował tego dnia pieczę nad rozbawionym mieszczaństwem i gawiedzią w Pelplinie. Po przybycie na plac przed Collegium Marianum, przedstawiciele głównych organizatorów powitali wszystkich zebranych, przy głośnych salwach otwierając IX Jarmark Cysterski w Pelplinie.

Spektakl z dziejów opactwa i rycerskie potyczki
Zwyczajowo, przed Collegium Marianum, miał miejsce spektakl z dziejów dawnego opactwa pelplińskiego, prezentujący kolejne odsłony historii miejscowych szarych mnichów od chwili ich przybycia z Pogódek aż do kasaty klasztoru. Szczególne uznanie widzów zdobyła scena napaści Szwedów na klasztor, choć wielkie brawa należą się wszystkim uczniom szkół Powiatu Tczewskiego, ich opiekunom, narratorowi i prowadzącemu imprezę Romanowi Taladze oraz autorowi scenariusza i jego reżyserowi Jacentemu Ordowskiemu. Po spektaklu byliśmy świadkami turnieju wojów pieszych oraz braliśmy udział w turnieju plebejskim. W ogrodach seminaryjnych odbył się turniej gry cysterskiej petanque, natomiast dzieci uczestniczyły w poszukiwaniu "Złotej Księgi” szarych mnichów. Można było także, nabyć okolicznościowe monety tzw. Cysteny, które chętni śmiałkowie mogli wybić samodzielnie bądź skorzystać z pomocy dzielnego mincerza. O godzinie 15.00 w krużgankach Bazyliki Katedralnej w Pelplinie odbyło się otwarcie poplenerowej wystawy prac studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pt. „Pelplin – oblicze miasta”. Wystawa ta była zwieńczeniem dwutygodniowych działań artystycznych młodych artystów. Od tej godziny zaczęło też swe działania zaaranżowane w krużganku północnym dawnego opactwa „Skryptorium”, gdzie zaprezentowano kilka reprintów rękopisów wykonanych przez Wydawnictwo Bernardinum oraz replikę pelplińskiej Biblii Gutenberga. Tu młode adeptki sztuki piśmiennictwa ręcznego, na przygotowanych wcześniej pulpitach, przekazywały chętnym swą wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas warsztatów „Skryptorium cysterskie” i oficjalnie otrzymały certyfikaty „Pelplińskiego Skryby”. Tu też można było, po wykonaniu i zaliczeniu pracy ręcznej piórem i tuszem, uzyskać stosowny certyfikat, potwierdzony własnoręcznym podpisem samego mistrza Gutenberga, w którego wcielił się Ryszard Rogaczewski. Skryptorium przeżyło prawdziwe „oblężenie”. W pobliżu, na wirydarzu klasztornym, rozbrzmiewała przez całe popołudnie muzyka dawna, prezentowana przez zespoły biorące udział w III Przeglądzie ZMD. O godz. 18.00 zabawa przeniosła się na Przystań Jana III Sobieskiego, gdzie odbył się turniej konny drużyn rycerskich „O  Pierścień Opata Wernera”, a po nim wspólne biesiadowanie w kompleksie „Jadło i napitek” przy hotelu „Nad Wierzycą”. Pogoda w tym roku sprzyjała wypoczynkowi oraz dobrej zabawie mieszkańców Pelplina, naszego regionu, gości z całej Polski i zza granicy. W imieniu organizatorów: Diecezji Pelplińskiej, Powiatu Tczewskiego oraz Gminy Pelplin dziękuję licznym współorganizatorom i sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji, promocji i uświetnienia IX Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie. Nasze wspólne dzieło z roku na rok rozwija się i pięknieje, rozsławia dziedzictwo kulturowe Pelplina i kształtuje kulturę lokalną sprawiając, iż Jarmark Cysterski stanowi jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Pomorza.

IX Jarmark Cysterski wraz z imprezami towarzyszącymi został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Gminy Pelplin i Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Alicja Słyszewska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie


ŻARNOWIEC - 2 sierpnia 2009
VI Jarmark Cysterski

Msza Święta, pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Stachowskiego, proboszcza parafii żarnowieckiej, zainaugurowała kolejny, VI już Jarmark cysterski w Żarnowcu. Uczestnicy nabożeństwa, po jego zakończeniu, przemaszerowali pod przewodnictwem strażackiej orkiestry dętej na miejscowy stadion. Tu oficjalnego otwarcia imprezy dokonał starosta pucki oraz ks. K. Stachowski. Przez cały dzień rozbrzmiewała wśród zieleni lasu muzyka ludowa i rozrywkowa. Uczestnicy korzystali z dobrodziejstwa jadła i napitków przygotowanych przez służby parafialne. Regionalni rzemieślnicy oferowali wyroby ludowe. Dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa. Dochód z imprezy organizatorzy przeznaczyli na renowacje miejscowego zespołu kościelno- klasztornego. Na stadionie odbyły się pokazy drużyn strażackich oraz zastępów Straży Granicznej z psami. Późnym wieczorem w kościele miał miejsce kolejny koncert z cyklu "Żarnowieckie lato muzyczne".


SŁAWNO - 31 lipca 2009
Klasztory Meklemburgii

31 lipca br. w kościele parafialnym pw. NMP w Sławnie nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy "Klasztory Meklemburgii". Wystawa została wypożyczona od Towarzystwa Przyjaciół i Patronów Klasztoru w Doberan poprzez Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina. Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Miejski w Sławnie oraz miejscowa Parafia p.w. NMP. Wystawa znalazła tu swoje miejsce dzięki staraniom pani Rity Sadowskiej. Otwarcia wystawy, wypełniającej nawę boczną kościoła, dokonał burmistrz Krzysztof Frankenstein oraz ks. Remigiusz Szrajnert, proboszcz parafii NMP w Sławnie. Integralną część wieczoru stanowiło przedstawienie idei, organizacji i promocji Pomorskiego Szlaku Cysterskiego, które zaprezentowała Alicja Słyszewska, sekretarz Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce.
Zapraszamy na stronę www.slawno.pl


IWIĘCINO - 4 lipca 2009
Targi Cysterskie

W dniu 4 lipca 2009 r. odbyły się w Iwięcinie "Cysterskie Targi Ekonomii Społecznej". Otwarcia targów dokonali: Jan Krawczuk - wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Maciej Berlicki - zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Sianów, Maria Idziak - prezes Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Alicja Słyszewska - sekretarz Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce oraz Andrzej Dębowski - prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Iwięcino. Następnie wystąpili: zespół ludowy z Węgorzewa "Złoty Dukat" oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej z Iwięcina ze spektaklem średniowiecznym - "W Iwięcinie mnisi byli i się wiosce przysłużyli" według scenariusza Sławomira Czeszejki (występ dwukrotny). Po części artystycznej rozpoczęły się warsztaty w tym: wyrób papieru czerpanego, warsztat tkacki, warsztat wyrobu filcu, pokaz sztuki kowalskiej, hafty i koronki, warsztat garncarski, warsztat snycerski, pracownia witrażu, warsztat rękodzielniczy przygotowany przez nauczycielki SP w Iwięcinie i kuglarski. Pokazane było również życie w średniowieczu przez Woja Borka z Borkowa, średniowieczne gry, zabawy oraz sprawności, turniej gry cysterskiej w bule. Przy kościele uczono w zaimprowizowanej średniowiecznej szkole: kaligrafii oraz pisania na tablicach woskowych. Pokazano również jak wyrabiać świece. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła się katapulta będąca przykładem średniowiecznej maszyny oblężniczej oraz sesja zdjęciowa przed planszą przedstawiającą diabły i anioły - "Cysterska Wioska Końca Świata". Tajemnice iwięcińskiego kościoła odkrywała przed nami przewodnik - Anna z Torunia, która wszystkim zwiedzającym kościół wręczała obrazki Św. Bernarda z Clairvoux z pieczątką szlaku. Jako typowe pamiątki cysterskie sprzedawano: ceramiczne krzyże cysterskie, pierniki z logiem Szlaku Cysterskiego, miesięcznik "Miejsca Święte" poświęcony w całości Pomorskiemu Szlakowi Cysterskiemu. Warsztaty miały na celu pokazanie, wszystkim beneficjentom projektu "Ekonomia Społeczna Na Szlaku Cysterskim", różne formy aktywności, które mogą zostać przez nich wykorzystane do stworzenia własnego produktu turystycznego. Równolegle z warsztatami w iwięcińskim kościele odbywała się konferencja "Ekonomia Społeczna od średniowiecza do dziś" prowadzona przez dr Wacława Idziaka. Prelegentami jej byli: Wacław Idziak, mówiący o ekonomii społecznej na przestrzeni dziejów z perspektywy socjologa, Alicja Słyszewska - opowiadająca o Pomorskim Szlaku Cysterskim, Henryk Janocha - wspominający prace wykopaliskowe, którymi kierował w Bukowie Morskim w latach 1995-1998, Andrzej Dębowski - mówiący o swojej przygodzie z cystersami, Mieczysława Juszczyk oraz Elżbieta Żylińska - pokazujące przykłady ekonomii społecznej we wsiach w Sierakowo Sł. i Podgórki. Część artystyczną targów oddającą średniowieczny klimat, uświetniły dwa koncerty: w sobotę:" Koncert Pieśni o Świętych" w wykonaniu Samozwańczych Kulendników z Działek Nadmaltańskich oraz w niedzielę Chorał Gregoriański w wykonaniu zespołu Liquescentes z Poznania. Szczególnym przeżyciem było uczestniczenie we Mszy Św. i słuchanie XII i XII wiecznej muzyki chorałowej pamiętającej czasy "szarych mnichów". W targach oprócz 33 beneficjentów projektu wzięło udział kilka zorganizowanych grup dzieci w tym m. in.: z biblioteki w Będzinie, koloniści z Łodzi, grupa rowerowa z Koszalina, turyści indywidualni i mieszkańcy pobliskich wsi. Rada Parafialna w Iwięcinie zorganizowała loterię fantową, której dochód przeznaczony został na remont gontu iwięcińskiego kościoła. W targach udział wzięły nie tylko wioski: Iwięcino, Dąbrowa i Sierakowo Sł. ale swoje stoiska zaprezentowały wsie: Skibno, Karnieszewice, Rzepkowo. Była także artystka ludowa Danuta Sroka, domownicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sianowie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa "KLASZTORY CYSTERSKIE MEKLEMBURGII I POMORZA PRZEDNIEGO" umiejscowiona na południowej stronie iwięcińskiej świątyni przygotowana przez niemieckie Towarzystwo Przyjaciół i Patronów Klasztoru Doberan a użyczona przez Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina. Wystawa ukazuje klasztory matki, z których przyszli cystersi na Pomorze. Była eksponowana już w Pelplinie, Pucku, Szczecinie, Reczu. Do 1 siernia 2009 r. będzie można ją zobaczyć na Świetlicy Wiejskiej w Iwięcinie, potem pojedzie do Sławna. Cysterskie Targi w Iwięcinie pokazały, że powrót do średniowiecznej prostoty i doskonałości może być dobrą i interesującą ofertą turystyczną dla dzieci w wieku szkolnym i nie tylko. Takie formy działań w świecie zdominowanym przez nowe technologie mają szanse powodzenia i mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Jednocześnie przypomniały nam o wielkim wkładzie zakonu cystersów w rozwój naszych ziem i o wielkim długu jaki mamy wobec tych, którzy żyli tu przed nami według reguły św. Benedykta - "Ora et labora".
Zapraszamy na stronę www.iwiecino.wioskitematyczne.org.pl


ŁĘGOWO - 1 maja 2009
Koronacja Matki Boskiej Łęgowskiej

W Sanktuarium Matki Bożej POJEDNANIA w Łęgowie odbyła się 1 maja br. Uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Łęgowskiej koroną papieską przez ks. kard. Tarcisio Bertone.
Relacja z uroczystości: zapraszamy na stronę
www.legowo-sanktuarium.plALCOBACA, Portugalia - 1 maja 2009
Zgromadzenie Generalne Karty Europejskiej Opactw i Miejsc Cysterskich

1 maja 2009 r. w dawnym opactwie cysterskim w Alcobaca w Portugalii odbyło się Zgromadzenie Generalne Karty Europejskich Opactw i Miejsc Cysterskich oraz jej IV Forum. W spotkaniu wzięła udział Alicja Słyszewska , delegowana przez Radę Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce. Wraz z Piotrem Sykutem, tłumaczem francuskim, reprezentowała też Pelplin, który w tym roku zgłosił swój akces do Karty.
Do przedstawicieli Karty, zebranych w dawnym opactwie cysterskim Alcobaca, specjalne przesłanie skierował Jose Manuel Barrozo, Przewodniczący Komisji Europejskiej. W swym wystąpieniu podkreślił istotną rolę Karty, jako podmiotu integrującego ośrodki cysterskie i pocysterskie z całej Europy. Płaszczyznę tych działań stanowi wielowiekowe, bogate dziedzictwo materialne i duchowe Zakonu Cystersów. W podobnym duchu wypowiedział się przewodniczący Karty- Jean Francois Leroux, szczególnie podkreślając uczestnictwo w Alcobaca przedstawicieli Karty z Polski, którzy przybyli na Zgromadzenie z tak dalekich od Portugalii stron. Tym sposobem połączone zostały najdalej odległe wschodnie i zachodnie krańce Europy, która jednoczy się w duchu przesłania "ora et labora". J.F.Leroux zaprezentował propozycje zmian w statucie organizacji, które zostały zaakceptowane przez obecnych przedstawicieli członków stowarzyszenia. Michael Bisseau poinformował o działaniach strony internetowej www.cister.net, na której można znaleźć wszystkie informacje o Karcie oraz ośrodkach stowarzyszonych w niej. Podczas Zgromadzenia Generalnego Karty (które odbywa się rokrocznie) przedstawione zostało sprawozdanie z działań organizacyjnych Karty za 2008 rok oraz sprawozdanie finansowe. Rada Administracyjna Karty zaproponowała też kierunki pracy na rok 2009 rok - między innymi: szkolenie przewodników dla miejsc pocysterskich oraz wydanie europejskiej mapy Michelin, prezentującej europejskie opactwa i miejsca pocysterskie. Uzgodniono również ostateczne warunki użycia oraz prezentacji Logo stowarzyszenia (z uwzględnieniem nazwy w różnych językach). W drugiej części Zgromadzenia przedstawione zostały ośrodki pocysterskie, które wstąpiły do Karty w roku 2008 i 2009. Podczas niej Alicja Słyszewska zaprezentowała istotę działania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce oraz zaprosiła, w imieniu Rady, na V Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce (tekst wystąpienia zatwierdzony wcześniej przez Zarząd Rady załącza się poniżej). Wręczyła także p. Leroux francuskojęzyczny tekst "Deklaracji Woli Współpracy europejskich podmiotów ukierunkowanych na zachowanie dziedzictwa cysterskiego", podpisanej podczas IV Forum Szlaku cysterskiego w 2008 roku w Pelplinie. W formie prezentacji multimedialnej, Alicja Słyszewska przedstawiła również dawne opactwo cysterskie w Pelplinie, jako "najmłodszego" członka Karty. Wystąpienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez uczestników spotkania, co zaowocowało zainteresowaniem tematyką polską, obecnej na spotkaniu, prasy portugalskiej oraz nawiązaniem wielu kontaktów z przedstawicielami Karty z Austrii, Francji i Niemiec. Po przerwie obiadowej miało miejsce IV Forum Karty, podczas którego specjaliści z zakresu architektury i historii sztuki przedstawili najciekawsze portugalskie zabytki pocysterskie w kontekście europejskiego rozwoju kultury Zakonu Cystersów. W godzinach popołudniowych goście Forum zostali oprowadzenie po klasztorze w Alcobaca oraz podjęci kolacją przez władze miasteczka. W ciągu kolejnych dwóch dni uczestnicy Zgromadzenia Generalnego Karty mieli możliwość zwiedzania dawnych opactw i kościołów portugalskich. Na stronie internetowej www.cister.net można znaleźć wszelkie informacje o Karcie Europejskich Opactw i Miejsc Cysterskich. Ośrodki cysterskie i pocysterskie w Polsce, zainteresowane warunkami przystąpienia do Karty, informacje uzyskać mogą pod adresem: alicja.slyszewska@wp.pl
Zapraszamy na stronę: www.szlakcysterski.org


POMORSKI SZLAK CYSTERSKI W "MIEJSCACH ŚWIĘTYCH"

Majowy numer miesięcznika "Miejsca Święte" prezentuje Pomorską Pętlę Szlaku Cysterskiego w Polsce oraz przedstawia sprawozdanie z IV Forum szlaku cysterskiego, które odbyło się w Pelplinie- na Pomorzu we wrześniu 2008 r. Materiały oraz zdjęcia przygotowane zostały przez osoby reprezentujące poszczególne ośrodki pocysterskie (oraz przeorat cystersów na Polankach w Oliwie) zaangażowane w organizację i promocję Pomorskiego Szlaku Cysterskiego. Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie dysponuje jeszcze egzemplarzami tego numeru.
Można je zamówić:info@pelplin.com


» strona główna