Informacja o szlakach

TARG CYSTERSKI W IWIĘCINIE

13 lipca 2013 roku od godz. 10.00 do 17.00 odbył się w Iwięcinie Targ Cysterski. W tym roku dzięki dofinansowaniu projektu „Pomorski Szlak Cysterski-Iwięcino, Wierciszewo, Dąbrowa” zorganizowano aż osiem darmowych warsztatów pokazujacych śreniowieczną sztukę rękodzielniczą: papieru czerpanego, snycerski, kaligrafii, mandali, strzelania z łuku, wyrobów ze słomy, edukator cysterski, budowania opactwa z klocków.

Jedną z atrakcji było zwiedzanie z przewodnikiem XIV-wiecznego pocysterskiego kościoła, gdzie można było nabyć: cysterskie zakładki do książek, przewodnik po kościele w Iwięcinie, 13 zagadek dla dzieci dotyczących kościoła oraz kartki pocztowe z wierszami ks. Henryka Romanika.

Więcej informacji oraz galerię zdjęć znajdą Państwo na stronie www.cysters.sianow.pl

TAJEMNICE KATEDRY PELPLIŃSKIEJ

Być może wkrótce poznamy tajemnice skryte w katedrze pelplińskiej. Bazylika przez wieki spełniała funkcje kościoła klasztornego. Wspaniale odrestaurowane obiekty dawnego opactwa cysterskiego ciągle zaskakują ich obecnych gospodarzy na równi z konserwatorami i naukowcami.

Właśnie dziś pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Instytutu Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa p. Adam Cupa i Paweł Szroeder metodą radarową (georadarową - GPR) za pomocą anteny radarowej 900MHz wykonali badania naw bocznych katedry. Miały one na celu określenie obecności struktur podziemnych w tej części kościoła. Wyniki mogą być zaskakujące, bowiem badania wykazały anomalie w strukturze materiałowej pod posadzką... ale poczekajmy jeszcze trochę na te rewelacje. Działania były badaniami pilotażowymi. Kolejny etap stanowić będzie lokalizowanie podobnych elementów w nawie głównej.

Obok tego trwają prace inwentaryzacyjne przy udziale studentów Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Równolegle dokonuje się drugi etap pełnej konserwacji i restauracji manierystycznego ołtarza maryjnego z 1618r., drewnianego, złoconego i srebrzonego, polichromowanegoz wczesnobarokowymi obrazami olejnymi na desce autorstwa Hermana Hana oraz pełnoplastycznymi rzeźbami. Wykonawcami są konserwatorzy pod kierunkiem mgr Agnieszki Katarzyny Przepióra - konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej.
Trwa konserwacja gotyckich stalli z prezbiterium.

Jak widać dawne opactwo cysterskie w Pelplinie tętni życiem. Wszystko to mogą zobaczyć odwiedzający Pelplin turyści i pielgrzymi.

Zatem zapraszamy!!!SZLAKI KULTUROWE: ORGANIZACJA, PROMOCJA, ZARZĄDZANIE
Konferencja naukowa


W imieniu głównych organizatorów: Stowarzyszenia Szlaki Kulturowe, Diecezji Pelplińskiej, Miasta i Gminy Pelplin oraz Powiatu Tczewskiego zapraszam na Konferencję naukową "Szlaki Kulturowe: organizacja, promocja, zarządzanie" zaplanowaną na 13-15 września 2013 w Pelplinie (w łączności z XIII Jarmarkiem Cysterskim).

Konferencja umożliwi dokładne rozpoznanie problemu właściwego funkcjonowania szlaków kulturowych oraz wypracowanie podstaw zarządzania nimi, co powinno posłużyć skutecznemu rozwojowi turystyki kulturowej w kontekście wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Spotkanie stanowi pierwszą odsłonę cysterskiego święta, które pod hasłem Jarmark Cysterski odbywa się cyklicznie co rok w Pelplinie już od 13 lat. Wpisane zostało również w wydarzenia Europejskich Dni Dziedzictwa 2013. Jest naukowym wprowadzeniem do części ludycznej, ilustrującej utrwalanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i jego wykorzystywanie w budowaniu świadomości europejskich korzeni oraz kształtowania chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej.

Spotkanie będzie także okazją do podsumowania 10 lat funkcjonowania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, powołanej do życia w Pelplinie w roku 2003.

Mamy nadzieję, że przedsięwzięcie to przyczyni się do promocji dziedzictwa kulturowego i szlaków turystycznych Pomorza, jako integralnej części europejskich szlaków kulturowych.

W imieniu organizatorów
Alicja Słyszewska
Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego


Szczegóły i program wkrótce!


Culture Route: Organisation, marketing and management
International Conference in Pelplin

SEPTEMBER 13-15, 2013; Pelplin, Poland
Culture Route Association and Cistercian Abbey is pleased to announce the International Conference Culture Route: organisation, marketing and management which will be held in Pelplin on September 13– 15, 2013.

The conference aims at formulating a model for European cultural trails management in Poland to enhance the conservation of the European cultural heritage and foster development of culture tourism. The conference is a part of European Heritage Days 2013. Also, it is an opportunity to analyse 10-year functioning of The Coordination Council of Cistercian Route in Poland, formed in Pelplin in 2003.

The conference participants will also have an opportunity to take part in Cistercian Fair events which will be taking place at the same time in Pelplin.

Please submit a declaration of participation up to July 30, 2013r.

Contact:
Alicja Słyszewska
Culture Route Association
PLAC TUMSKI 1, 83-130 PELPLIN, POLAND

www.psc.pomorskie.eu www.informacja.pelplin.com www.szlakikulturowe.plNoc Muzeów w dawnym opactwie cysterskim w Pelplinie

O godzinie 20.00 18 maja br. otwarto drzwi bazyliki katedralnej w Pelplinie po raz pierwszy w ramach ogólnopolskiej akcji Nocy Muzeów.
Przybyłych gości powitał gospodarz katedry (dawnego kościoła cysterskiego) - proboszcz Parafii Katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP. ks. inf. T. Brzeziński. Po nim, program Nocy w dawnym opactwie cysterskim przedstawiła Alicja Słyszewska - dyrektor Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie.
Po wysłuchaniu krótkiego koncertu organowego uczestnicy imprezy wzięli udział w przedsięwzięciu pod tajemniczym hasłem Nocą daj poprowadzić się Aniołom, przygotowanym przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego.
W godzinach 21.00-22.00 można było zwiedzić katedrę z przewodnikiem, wziąć udział w Nocnym kaligrafowaniu w skryptorium lub posłuchać modlitw i muzyki cysterskiej w Kaplicy Collegium Marianum. W krużganku północnym przewijały się historyczne postaci Pelplina a duch Mistrza Jana Gutenberga snuł opowieść o pierwszym druku Biblii. Dzieci poszukiwały zaginionej księgi cystersów w katedrze i rozgrywały gry planszowe - Skryptorium oraz Ora et Labora; mogły też posłuchać Jak budowano klasztor w Pelplinie w klasztornym wirydarzu.
W krużganku wschodnim uczestnicy Nocy Muzeów poznali Obrazy z duszą kobiety autorstwa Agnieszki Treder.
O godzinie 22.00 w katedrze rozbrzmiały niezwykłe dźwięki muzyki dawnej w wykonaniu Marcina Skorowskiego ( flety) i Adama Mordki ( gitara) w koncercie pod tytułem Anioły i demony.
Pierwszą w historii Pelplina Noc w dawnym opactwie cysterskim zakończyła po 23.00 Alicja Słyszewska jedną z pięknych modlitw św. Bernarda - mistyka i duchowego twórcy Zakonu Cystersów.

Organizatorami przedsięwzięcia byli : Parafia katedralna w Pelplinie, Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie oraz Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie przy wsparciu Liceum Katolickiego Collegium Marianum.
Patronat medialny objęły: Radio Głos, Pielgrzym oraz Informator Pelpliński
KALENDARZ IMPREZ utrwalających tradycje cysterskie W MIEJSCACH POCYSTERSKICH - 2013 ROK (zgłoszonych przez organizatorów)


ŻARNOWIEC

1. VIII Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu - cykl koncertów muzyki organowej i kameralnej organizowany we współpracy z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku, od 07 lipca do 18 sierpnia ( niedziela g.20.30)
2. Pielgrzymka łodziowo-piesza z Nadola do Żarnowca przez Jezioro Żarnowieckie na odpust Św. Anny - 27 lipca
3. Jarmark Cysterski - 4 sierpnia
4. Wystawa na krużgankach parafialnych "Historyczne klasztory w krajobrazie Polski"- przez całe lato

PUCK
Fara w Pucku

1. Puck na cysterskim szlaku - w dniu morskiej pielgrzymki rybaków 29 czerwca
- Koncert kameralny muzyki sakralnej - "W kręgu cysterskiego chorału" – godz. 21.00
- Cysterskie rozmyślania w puckiej farze - poezja i refleksja
- nocne zwiedzanie Fary

ŁĘGOWO
Sanktuarium M.B. Łęgowskiej Królowej Polski Orędowniczki Pojednania

1.Święto Bractwa Różańcowego (w dniu rocznicy śmierci o. Iwo Rowedera) – corocznie 29 maja
2.Uroczystość wręczenia wyróżnienia „Człowiek Pojednania” i Łęgowski Festiwal Kultury : "Pokój, Przyjaźń, Pojednanie"– /corocznie w pierwszy weekend czerwca/ 6-7 czerwca
3. Odpusty parafialne – 15 sierpnia (Matki Bożej Wniebowziętej) i 6 grudnia (św. Mikołaja)

PSZCZÓŁKI
Park Lipowy w Pszczółkach

Święto Miodu Pszczółkowskiego - 15 września

MECHOWO
Kościół parafialny

1.Na cysterskim szlaku… Koncert muzyki dawnej. Inauguracja Roku Kulturalnego Gminy Puck. Podsumowanie „Klubowego Bursztynowego Lauru”. 13.10.2013. godz. 16.oo

STARZYNO
Kościół parafialny

Na cysterskim szlaku - Koncert muzyki dawnej 30.06.2013. godz. 16.oo

GDAŃSK OLIWA

1.Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej /w lipcu i sierpniu/
2. Zajęcia edukacyjne oraz pokazy kucia w Kuźni oliwskiej /maj/

PELPLIN
Teren dawnego opactwa cysterskiego

1. Dni Pelplina - 8-9 czerwca
2. II Spotkanie Kociewiaków NA ŚWIĘTEGO BERNARDA w Pelplinie. Święto miodów, ziół i runa leśnego /sobota poprzedzająca Święto Patrona/ - 17 sierpnia
3.Międzynarodowa konferencja naukowa "Szlaki kulturowe: organizacja, promocja, zarządzanie" 13-15 września
4. XIII Jarmark Cysterski – 14-15 września /corocznie w III weekend września/
5. VII Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej – 14-15 września /corocznie w III weekend września/ 6.Międzynarodowy Festiwal Muzyki organowej w Bazylice Katedralnej w Pelplinie /corocznie w środy lipca i sierpnia godz. 19.00/
7. Nocne zwiedzanie Bazyliki Katedralnej i Seminarium Duchownego - niezwykłe historie opowiedziane w gotyckich murach "Nocą daj poprowadzić się aniołom" /corocznie w każdy piątek sierpnia/
8. Dzień w dawnym opactwie cysterskim (warsztaty) - 14 września
9. Skryptorium Pelplińskie - na zamówienie grup w dowolnym terminie (oprócz niedziel)
10. Cysterskim traktem wodnym z Pogódek do Pelplina - na zamówienie grup

KORONOWO

1. Jarmark Cysterski i Wielka Bitwa z Krzyżakami pod Koronowem /corocznie w I weekend lipca w grodzie w Koronowie - Tuszynach/
2. Mariackie Wieczory Kameralne w Bazylice - Kolegiacie (w kościele pocysterskim w Koronowie) godz. 19.00 /corocznie dwie niedziele lipca i dwie niedziele sierpnia/


23 kwietnia 2013r. o godz. 13.00 w Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie miało miejsce spotkanie dotyczące rozwoju Pomorskiego Szlaku Cysterskiego na lata 2014-2020.

Na zaproszenie Alicji Słyszewskiej, dyrektor DCIT oraz M.Chełkowskiej, dyrektor Departamentu Turystyki UMWP przybyli przedstawiciele ośrodków pocysterskich, z takich ośrodków, jak Oliwa, Pelplin, Koronowo, Starzyno, Puck, Łęgowo i Żarnowiec.

W imieniu Diecezji Pelplińskiej powitał zebranych ks. Inf. Stanisław Grunt oraz Alicja Słyszewska. Wprowadzenie do szerokiej dyskusji o możliwościach rozwoju szlaku cysterskiego na Pomorzu stanowiła prezentacja dyr. M. Chełkowskiej, w której omówiła podstawy Regionalnego Programy Strategicznego w zakresie rozwoju turystyki i kultury w województwie pomorskim. W kontekście tego Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przedstawiła możliwości promocji Pomorskiego Szlaku Cysterskiego oraz pomocy organizacyjnej. Zwróciła uwagę na potrzebę określenia grup odbiorców, dla których kreowane będą poszczególne produkty turystyczne. Następnie wyniki badań PSC autorstwa Armina Mikosa von Rohrscheida omówiła A.Słyszewska. Przedstawiciele ośrodków pocysterskich przedstawili propozycje zgłoszonych imprez do Kalendarza PSC na 2013 r. Alicja Słyszewska zaprosiła zebranych, między innymi, na konferencję "Szlaki kulturowe: organizacja, promocja, zarządzanie", która odbędzie się 13-15 września w Pelplinie i będzie stanowiła wprowadzenie do XIII Jarmarku Cysterskiego. Ukierunkowało to w pewien sposób dyskusję na temat zarządzania Pomorskim Szlakiem Cysterskim. Wnioski z dyskusji zostaną z pewnością wykorzystane podczas wspomnianej konferencji wrześniowej w Pelplinie, a dotyczą, między innymi, powołania podmiotu (ośrodka, osoby), która zajmie się koordynacją zadań organizacyjnych i promocyjnych PSC. M.Chełkowska zwróciła uwagę na wypracowane dotąd narzędzia (np. Koncepcja rozwoju PSC, strona www.psc.pmorskie.eu), które posłużą do realizacji tych zadań. Do dyskusji włączyła się też Justyna Malinowska, dyrektor biura Kujawsko- Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz redaktor Gościa Niedzielnego, którzy zainteresowali się praktyczną stroną funkcjonowania PSC. Ks. Prałat Zbigniew Zieliński zwrócił uwagę na konieczność właściwego przepływu informacji pomiędzy ośrodkami i dobrej promocji eventów. Omówione zostały także propozycje wydania wspólnych materiałów promocyjnych (szczególna potrzeba materiałów edukacyjnych) w oparciu o możliwości twórcze Stowarzyszenia Szlaki Kulturowe, które jest jednym z organizatorów wspomnianej wrześniowej konferencji w Pelplinie.
Pelplin, 09.04.2013r.

Szanowni Państwo,
Organizatorzy Pomorskiego Szlaku Cysterskiego


W imieniu p. M. Chełkowskiej, dyrektor Departamentu Turystyki UMWP oraz swoim własnym serdecznie zapraszam na spotkanie dotyczące rozwoju Pomorskiego Szlaku Cysterskiego na lata 2014-2020, które odbędzie się 23 kwietnia 2013r. o godz. 13.00 w Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie ( Pl. Tumski 1- budynek „Informacja”). W załączeniu proponowany program spotkania.
W związku z przygotowaniem kalendarza imprez cysterskich na 2013 rok, który zamieścimy na naszej stronie www.psc.pomorskie.eu oraz włączymy w kalendarz ogólnopolski na stronie www.szlakcysterski.org , bardzo proszę o przesłanie informacji o planowanych na 2013 r imprezach cyklicznych i jednorazowych, promujących tradycje, kulturę i dziedzictwo cysterskie na Pomorskim Szlaku Cysterskim. Proszę o podanie tytułu imprezy i krótkiej informacji o jej charakterze (data, miejsce, organizator, cele, program itp.), może być też zdjęcie z ubiegłorocznej edycji (jeżeli jest to impreza cykliczna). Jeżeli byłoby to możliwe, to proszę o przesłanie mi tych informacji na adres email: alicja.slyszewska@wp.pl do dn. 22 kwietnia br.
Proszę również o przeanalizowanie „Koncepcji rozwoju Pomorskiego Szlaku Cysterskiego” i przesłanie (j.w.) wniosków do uaktualnienia tego dokumentu.
Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 22.04.2013 pocztą email lub tel. 604 537 262 !!!


Serdecznie pozdrawiam

Alicja Słyszewska
Dyr. DCIT w PelplinieProponowany porządek spotkania

1. Powitanie gości przez ks. Inf. S. Grunta / Kuria Diecezjalna Pelplińska/
2. Przedstawienie porządku spotkania – A. Słyszewska / DCIT w Pelplinie/
3. Strategia rozwoju turystyki w województwie pomorskim na lata 2014-2020 – M. Chełkowska /dyrektor Departamentu Turystyki UMWP/
4. Dyskusja. Wnioski.
5. Kierunki promocji Pomorskiego Szlaku Cysterskiego - Krystyna Hartenberger-Pater / dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej/
6. Dyskusja. Wnioski.
7. Przedstawienie wyników badań PSC autorstwa Admina Mikosa von Rohrscheida - A.Słyszewska.
8. Zaprezentowanie ankiety wprowadzającej do "certyfikatów" dla miejsc pocysterskich na PSC - A.Słyszewska.
9. Dyskusja. Wnioski.
10. Dyskusja na tematy:
a/ propozycje aktualizacji Koncepcji Rozwoju PSC
b/ funkcjonowania strony internetowej PSC
11. Przedstawienie zgłoszonych imprez do Kalendarza PSC na 2013 r. /uczestnicy spotkania/
12. Informacja o przygotowywanej w Pelplinie konferencji "Szlaki kulturowe: organizacja, promocja, zarządzanie"; VII Forum Szlaku Cysterskiego w Bardo – A.Słyszewska
13. Przedstawienie propozycji wydania wspólnych materiałów promocyjnych – A. Słyszewska
14. Uwagi, wnioski, propozycje.
15. Podsumowanie i pożegnanie uczestników spotkania – A. Słyszewska
» strona główna