Informacja o szlakach


  OBIEKTY INNYCH OPACTW CYSTERSKICH NA POMORZU:

  Godziszewo
Pierwsza wzmianka w 1198r. Data nabycia przez cystersów lądzkich - 1328. Nazwa istnieje od 1583 roku. Jest jedną z najstarszych osad pomorskich. Powstała w 1198 roku. Założycielem osady, jak podają źródła historyczne, był książę pomorski Grzymysław. Osada należała do parafii skarszewskiej i lubiszewskiej, za od czasów Grzymisława stanowiła parafię samodzielną. Z biegiem czasów Godziszewo kilkakrotnie zmieniało swoich właścicieli. Pomorski książę Sambor II, syn Mściwoja II, darował je bogatemu niemieckiemu rycerzowi Janowi z Wyssenberga, który był starostą w Tczewie. Ten znów w 1258 roku dał wieś zakładającemu się wówczas klasztorowi cystersów w Pogódkach. Cystersi byli zobowiązani do płacenia dziesięciny ze swych dóbr biskupowi kujawskiemu Gerardowi. W 1301 roku oddali temuż biskupowi Godziszewo wraz z kościołem zamiast płacenia dziesięciny Od 1301 roku majątek godziszewski przejęli biskupi kujawscy. Biskup Maciej przekazał go cystersom z Lądu koło Kalisza, którzy dzierżawili go od 1328r. do 1772. Godziszewskie dobra ucierpiały w czasie wojny trzynastoletniej oraz w czasie wojen szwedzkich, które w 1626 roku spłonęły - ocala jedynie kościół. Jednak w 1747r. i on spłonął od uderzenia pioruna. W 1748r. opat Łukomski wystawił barakowy kościół, którego wystrój pochodzi z lat 1750-1760. Ze starego kościoła pozostał późnorenesansowy nagrobek podkomorzego pomorskiego i kasztelana elbląskiego/w kruchcie kościoła/- Jana Wiesiołowskiego oraz jego żony Justyny z Branickich zmarłej w 1623r. W czasie drugiego najazdu Szwedzi okrutnie skatowali miejscowego proboszcza, który w wyniku odniesionych ran zmarł. Podczas I Rozbioru Polski w 1772 r. Godziszewo dostało się pod panowanie pruskie. W tym samym jeszcze roku rząd zaborczy zabrał Godziszewo klasztorowi lądzkiemu i po sekularyzacji wydał je na własność miejscowym włościanom. Podczas zaborów istniała tu szkoła i poczta.
  Trąbki Wielkie
Wieś wzmiankowana w 1236 w przywileju księcia pomorskiego Świętopełka jako posiadłość benedyktynów z Mogilna. 1305 sprzedana przez opata Mikołaja cystersom z Lądu. 1331 jako własność krzyżacka otrzymała przywilej osadniczy. Po 1454- wsią królewską, oddaną w zastaw. 1503 wymieniany jako właściciel starosta tczewski Rajnold Feldstete. Kościół par. p. w. Wniebowzięcia N. P. Marii. Wzmiankowany w przywileju osadczym 1331, wówczas zapewne erekcja parafii. W 2 poł. w. XVI czasowo protestancki. Pierwotny gotycki spalony w 1. ćw. w. XVII, jego reliktem być może znacznej grubości mur między prezbiterium a zakrystią. Obecny wzniesiony 1628, przebudowany 1740 staraniem Konstancji Czapskiej. Remontowany w w. XIX i 1973 (dach i strop). 1976 i 1982 renowacja wnętrza. Barokowy. Orientowany. 12 czerwca 1987 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej koronami papieskimi w Gdańsku - Zaspie.
  Smolno
Przed 1270 własność Eufrozyny, żony księcia pomorskiego Świętopełka II, po jej śmierci darowana przez księcia Mściwoja II klasztorowi cystersów w Łeknie. 1298 pozyskana, za zgodą Władysława Łokietka, przez bpa kujawskiego Wisława. W posiadaniu biskupów do czasu sekularyzacji 1772, następnie własność skarbu pruskiego. 1342 bp. Maciej nadał Jakubowi ze Smolna przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim.
  Przywidz
Historia miejscowości sięga wczesnego średniowiecza, o czym świadczy gród słowiański nad jeziorem. W roku 1294 książę pomorski Mestwin II podarował tutejsze dobra klasztorowi cystersów z Eldeny. Po ok. 50 latach osada została sprzedana Krzyżakom i nazwano ją Mariensee. Przywidz w późniejszych latach był w posiadaniu wielu właścicieli. Za panowania Augusta III we wsi organizowano cztery jarmarki rocznie.
Trzepowo
Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie z 1294 roku jako majątek ziemski podarowany przez księcia Mestwina II klasztorowi cystersów z Eldeny. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) wieś została zniszczona.


  RUCHOME DZIEDZICTWO W OBIEKTACH NIE-CYSTERSKICH:
  Czersk
W kościół pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny - znajduje tu się ołtarz Św. Trójcy renesansowy fundowany przez opata Feliksa Kosa. W 1611 roku przeniesiony został z katedry pelplińskiej do Czerska. Wielki ołtarz św. Trójcy - wybitne dzieło sztuki sakralnej, wykonany w 1611 r. przez gdańskiego mistrza malarskiego Hermana Hana a podarowany kościołowi czerskiemu przez kapitułę chełmińską w 1845 roku, dzieło Hana w 1911 r. uzupełnił H. Kachler dodając po bokach ołtarza rzeźbiony paludament z postaciami aniołów)
  Strzelno
Salowe wnętrze kościoła p.w. św. Marii Magdaleny kryje wyposażenie wczesnobarokowe przeniesione w 1686 r. z oliwskiego kościoła opackiego. Jest to późnorenesansowy ołtarz z XVII w- górną kondycje usunięto.
  Swarzewo
U stóp Matki Bożej w Swarzewie gromadzili się wierni. To, że prosili ją o wstawiennictwo do Jej Syna w różnych potrzebach, i że bywali wysłuchani - dowodami rzeczowymi są liczne wota. Wśród wotów poczesne miejsce zajmują dary wotywne, złożone w Swarzewie przez opata Cystersów w Oliwie Aleksandra Kęsowskiego z Bautzendorf w latach 1645-1666.
» strona główna
powiększ mapę

Bukowo