Informacja o szlakach  BUKOWO MORSKIE
 • BUKOWO MORSKIE
  Bukowo Morskie - zostało zasiedlone przez cystersów sprowadzonych z Meklemburgii, z Dargun. Pierwsze nadania książęce miały miejsce w latach 1248 - 1253,a lokacja związana jest z darowizną Księcia Świętopełka II, który ufundował tu klasztor cystersom. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z XIII/XIV wieku, styl gotycki. Wnętrze zawiera północno gotycki tryptyk, gotyckie epitafium i renesansową ambonę z XVII wieku. Przykościelny dawny park dworski z rzeźbą Wilhelma Grossa. Miejscowość włączona w "Europejski Szlak Cystersów". W lipcu coroczny "Turniej Cysterski o beczkę miodu pitnego".
 • Barzowice
  Barzowice - kościół p.w. Franciszka z Asyżu z XV wieku, styl gotycki, murowany, jednonawowy, Wnętrze zawiera szafkę ścienną gotycką z XV wieku. Nielicznie zachowane budownictwo zagrodowe. Coroczny sierpniowy festyn "72 m.n.p.m.".
 • Cisowo
  Cisowo - kościół p.w. Stanisława Kostki z 1321 roku. Styl gotycki, murowany, jednonawowy. Wnętrze zawiera barokową ambonę i ołtarz główny, ławy renesansowe, kropielnica z XIV wieku. Nieliczne zachowane budownictwo zagrodowe.
 • Dąbrowa
  Dąbrowa -pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1252 roku, kiedy to książę Świętopełk podarował klasztorowi cystersów w Dargun Bukowo, Dąbrowę i kilka innych miejscowości w celu założenia klasztoru. Od tego czasu Dąbrowa była wsią opacką, a po sekularyzacji dóbr klasztornych w czasach reformacji ( od 1537 roku) należała do książęcej domeny darłowskiej. Prezbiterium tutejszego kościoła z II poł. XIV w.(ostatnio odnowione z zewnątrz), wieża i nawa główna z XV w.(charakterystycznie wtopione w mury kamienie, szczególnie tu: kamień młyński), loża kolatorska z XVIIIw. Wyposazenie:gotycka, kamienna(z piaskowca) kropielnica z XIV wieku, ustawiona w przedsionku kościoła, pod wieżą, w formie uproszczonego kielicha. Baza przechodzi w z grubsza obciosany , ścięty na narożach nodus. Ścięta na narożach jest również wielokątna czasza, w której znajduje się wgłębienie na wodę
 • Dobieslaw
  Dobiesław - wieś kościelna (opacka) i chłopska o metryce średniowiecznej, założona w latach 70-tych XIII wieku przez bukowskich cystersów. Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej z XV wieku, styl gotycki . Wnętrze zawiera kropielnicę granitowa z XV wieku, dzwon z 1805 roku. Ogrodzenie placu przykościelnego wykonane z eklektycznych i secesyjnych metalowych kojców. Co roku festyn w maju "urodziny Dobiesława"
 • Iwięcino
  Miejscowość Iwięcino wzmiankowana po raz pierwszy w dokumencie z 1262 r. została w roku 1278 sprzedana klasztorowi cysterskiemu w pobliskim Bukowie Morskim. Przez prawie 300 lat była wsią klasztorną. Przyjmuje się, że parafia w Iwięcinie została założona już w XIV w. Zachowany gotycki kościół pw. MB Królowej Polski w Iwięcinie, został wzniesiony w końcu XIV wieku na potężnych kamiennych fundamentach; najstarszy ze znajdujących się na wieży dzwonów nosi datę - 1417. Czasy szarych mnichów powinien również pamiętać XIV -wieczny krucyfiks oraz drewniane sakramentarium. Iwięcińska świątynia jest najstarszym i najpiękniejszym kościołem położonym na terenie dawnego dominium klasztoru cystersów w Bukowie Morskim. Należy do unikalnej, charakterystycznej dla Pomorza Zachodniego grupy 75 gotyckich świątyń wiejskich, umiejscowionych w pasie nadmorskim o szerokości około 40 km. W grupie tej iwięciński kościół wyróżnia się dwubocznym zamknięciem części wschodniej, zachowanym bogatym wyposażeniem wnętrza z okresu nowożytnego, w tym unikalnego malowidła na stropie przedstawiającego Sąd Ostateczny, malowniczą bryłą nakrytą wysokim, gontowym dachem harmonijnie wkomponowaną w naturalny krajobraz oraz unikalnymi drewnianymi bramkami z XIX wieku. Iwięciński kościół dłużej niż okoliczne świątynie opierał się reformacji. Stąd legenda o dziedziczce pobliskiego Rzepkowa - Annie Cathrinie, która w tym kościele uczyła poddanych przywiązania do wiary katolickiej, chociaż wszystkie sąsiednie wsie przeszły już na protestantyzm. Ksiądz poeta Henryk Romanik w albumie poetyckim "Koniec Świata w Iwięcinie", wydanym w roku 2003, określa Iwięcino jako "Niebiańskie Jeruzalem tuż za Górą Chełmską".
 • Jeżyce
  Jeżyce - Pierwsze nadania książęce miały miejsce w latach 1248 - 1253. Z architekturą sakralną związane są budynki dawnych pastorówek, które zachowały się i pełnią funkcje plebani. Kościół p.w. M.B. Ostrobramskiej z XIX wieku, neogotycki, murowany, jednonawowy. Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I Wojnie Światowej.
 • Karniszewice
  Kościół w Karnieszewicach to kościół filialny Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siecieminie. W Karnieszewicach z czasów cystersów bukowskich zachowały się : kamienna (czerwony, obrobiony z grubsza granit) kropielnica z XIV wieku, ustawiona na zewnątrz przy wejściu do kościoła od strony zachodniej - posiada formę uproszczoną, zwężającego się ku górze kielicha, bez wyodrębnionej podstawy.
 • Kowalewice
  Kowalewice - kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z 1879 roku, styl neogotycki, murowany, jednonawowy. Pomnik żołnierzy niemieckich poległych w I Wojnie Światowej w formie słupa zwieńczonego krzyżem maltańskim. Coroczny sierpniowy festyn "W dolinie Wieprzy"
 • Krupy
  Krupy - kościół p.w. M.B. Ostrobramskiej z XIV wieku, styl gotycki, murowany, jednonawowy,. Wnętrze zawiera ołtarz główny, ambonę z baroku oraz rzeźbę "Grupa Ukrzyżowania" z początku XVI wieku. Zachowane nieliczne zagrody szachulcowe z XIX w.
 • Slowino
  Slowino - kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Murowany, jednonawowy, który w 1808 roku w czasie pożaru wsi spłonął został odbudowany w latach 70-tych XX wieku. Przy kościelnym lapidarium Rzeźba Wilhelma Grossa wraz z aleją lipową. Wieś o licznych zagrodach w charakterze szachulcowym. Coroczny lipcowy festyn ludowo- rzemieślniczy "Budowa Chaty".
 • Stary Jaroslaw
  Stary Jarosław -kościół p.w. Św. Krzyża z XIV wieku, styl gotycki, murowany, jednonawowy. Wnętrze zawiera ołtarz,. ambonę, rzeźbę "Chrystus Ukrzyżowany" z XVII wieku. Styl barokowy, kropielnica granitowa z XV wieku. Dawny cmentarz-obecnie plac przykościelny z zachowanymi fragmentami metalowych kojców, cokołów, metalowych krzyży.

 • powiększ mapę

  Bukowo
  Bukowo
  Bukowo