Informacja o szlakach

Zapraszamy Państwa na piękne i gościnne Pomorze. Zachwycicie się tu niezliczonymi osobliwościami przyrodniczo-geograficznymi nadmorskich i nadwiślańskich krajobrazów. W wielu niezwykłych miejscach urzeknie Was również bogate dziedzictwo kulturowe szarych mnichów, którzy na ziemi pomorskiej gospodarowali ponad sześć wieków.

Proponujemy Państwu zatem niecodzienną wędrówkę Pomorską Pętlą Szlaku Cysterskiego, która stanowi integralną część Szlaku Cysterskiego w Polsce, wpisanego w europejskie drogi kulturowe. Razem będziemy poznawać dawne opactwa - materialne i duchowe dziedzictwo Zakonu Cystersów. Dzięki tej wędrówce mamy szansę wzbogacić wiedzę o kulturotwórczej roli szarych mnichów w tym regionie oraz pogłębić duchowość nacechowaną charyzmatem służby Bogu i człowiekowi poprzez modlitwę i pracę, odzwierciedlającym dewizę "ora et labora" (módl się i pracuj), której cystersi są wierni do dziś.

Ciekawostki...

  • Pomorską specyfikę klasztorów cysterskich stanowi fakt, iż w większości są zbudowane w stylu gotyckim
  • Cystersi to najstarszy po benedyktynach zakon w Polsce
  • Na ziemie polskie Cystersi przybyli w okresie ich największego rozwoju w Europie w latach 1142-1153, czyli w czasach przypadających na przewodnictwo św. Bernarda z Clairvoux
  • Proces fundacji klasztorów cysterskich w Polsce zakończył się na początku XIV w. i wówczas ich liczba była największa
  • Klasztory cysterskie, w odróżnieniu od benedyktyńskich, jeśli nie przejęły zabudowań po innych zakonach, byty sytuowane w dolinach, nad jeziorami, rzekami, pierwotnie w pewnej odległości od obszarów zamieszkanych (później pod tym względem nastąpiły zmiany)
  • Zakon Cysterski miał strukturę opartą na absolutnej władzy opata - zastępcy Chrystusa, składał się z mnichów, braci świeckich tzw. konwersów oraz rezydentów i donatów, którzy oddawszy cały swój majątek klasztorowi żyli jak inni bracia. Mnisi mieli obowiązek stosowania się do surowej Reguły św. Benedykta, która określała rozkład dnia w zależności od pory roku, podział zajęć, kary za poszczególne przewinienia.
» strona główna
.
.
.
.